BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Trablusgarb Fatihi Turgut Reis

Trablusgarb Fatihi Turgut Reis

Osmanlı hakimiyetindeki Libya’nın iç kısımları ile Bingazi’nin emniyeti için Trablusgarb’ın ele geçirilmesi lüzumlu hale gelmişti. Trablusgarb kıyıları Saint-Jean Şövalyelerinin elindeydi. Ve bu kısım Osmanlı donanmaları için de bir tehlike teşkil ediyordu...Kanûnî Sultan Süleyman Han, Trablusgarb’ın ele geçirilmesine karar vermişti. Turgut Reis kumandasındaki Donanmayı Hümâyûnun bu sefer için yola çıkmasını istedi. Kaptan-ı Derya Sinan Paşa da donanmada bulunmaktadır. Turgut Reis mevki, makam peşinde değildi. Onun için hizmet esastı. Nitekim en layık kendisi olduğu halde Kaptan-ı Deryalık önce Sinan Paşa’ya ardından Piyale Paşa’ya verilmişti. Fakat Kanûnî, gerek Sinan Paşa’ya gerekse Piyale Paşa’ya talimat vererek Turgut Reis’in dediklerine harfiyyen uymalarını istemiştir. Kanûnî’nin verdiği söz!.. Trablusgarb, Turgut Reis’in donanmayı maharetle idare etmesi sayesinde 15 Ağustos 1551’de fethedilir. Kaptan-ı Derya Sinan Paşa, Murad Ağa’yı Trablusgarb Beylerbeyi ilan eder. Devletine ve devlet nizamı içerisinde işleyen hiyerarşiye bağlı olan Turgut Reis tek kelimeyle dahi olsun itiraz etmez. Yanında yetişen kaptanların yüksek makamlar alması, kendisine hâlâ bir makam verilmeyişi Turgut Reis’in umurunda değildi. Fakat Kanûnî, Trablusgarb fethedildiği takdirde Turgut Reis’i Beylerbeyi yapacağını söylemişti. Hayatında kendisi için Padişah’a bir defa bile müracaat etmemiş olan Turgut Reis, sadece Padişah’ın sözünü yere düşürmemek için müracaat ederek Kanûnî’ye verdiği sözü hatırlatır. Kanûnî, Turgut Reis’i çok sevmektedir. 1556’da kendisini Trablusgarb Beylerbeyi olarak tayin eder. Turgut Reis şehadetine kadar bu vazifede kalır. Beylerbeyi olduktan sonra Trablusgarb şehrini baştan başa imar ettirir, pekçok eserler yaptırır, camiler inşa ettirir. Bunu Fransızlar duysun!.. Turgut Reis ilerlemiş yaşına rağmen seferden sefere koşmaktadır. 17 Ağustos 1553’te Korsika’yı fetheder. 1555 yılında da İtalyanlara ait Reggio şehrini zapteder. Piyale Paşa ile birlikte Fransa’yı İspanya’ya karşı koruma seferlerine çıkar. İspanya’nın tehdidi altında bulunan Fransa, Kanûnî’ye elçi göndererek yalvarıp yakarmış, İspanya’ya karşı korunmalarını istemiştir. İspanya’nın nüfuzunun genişlemesini istemeyen Kanûnî de Fransa’nın imdadına donanmayı göndermiştir. Turgut Reis ve Piyale Paşa, 1557’de Bizerte limanını, 1558’de Balear Adalarını fethederler. Yine birlikte Cerbe Zaferini kazanırlar...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT