BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hoşsohbet seyyah Evliya Çelebi

Hoşsohbet seyyah Evliya Çelebi

Üç kıtayı dolaşan Evliya Çelebi, gördüklerini basit bir şekilde ele almamış, köklü incelemelerde bulunmuştur. Bölgelerin göreneklerini, meşhur şahıslarını, tarihlerini inceledikten sonra kaleme almıştır... “Seyahatname” onun için kıymetlidir...Tatlı dilli, hoşsohbet seyyahımız Evliya Çelebi, 1611 yılında, İstanbul’un Unkapanı semtinde dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Hafız Mehmed Zıllî Evliya idi Aslen Kütahyalı olan babası, Sultan IV. Murad’ın Kuyumcubaşısı Derviş Mehmed Zıllî Efendi de âlim bir zattı. Oğlunun kuvvetli bir tahsil görmesi için çalışmıştır. O da babasını mahcup etmemiş, zekası, çalışkanlığı ve kabiliyetiyle hocalarının takdirini kazanmıştır. Saraya muhasib oldu... Hamid Efendi Medresesindeki tahsilini ikmal ettikten sonra, tanınmış âlim Ahfeş Efendi’den yedi sene ders almış, Evliya Mehmed Efendi’nin de ilminden istifade etmiştir. Bilahare Topkapı Sarayındaki Enderun-u Hümayun’a girmiş, burayı bitirdikten sonra da “Sipahi” sınıfına dahil olmuştur. Sultan IV. Murad, ilmini ve ahlakını yakinen bildiği Evliya Çelebi’yi saraya muhasib olarak almıştır. Evliya Çelebi Sultan İbrahim ve Sultan IV. Mehmed devirlerinde de mühim resmi vazifeler almış ve bu vazifeler dolayısıyla çeşitli beldeleri gezmiştir. Defterdarzade Ahmet Paşa ile Anadolu’yu, Şam Beylerbeyi Murtaza Paşa ile Suriye ve Filistin’i gezdikten sonra Melek Ahmed Paşa’nın Sadrazamlığında Sadarette memuriyet almış, Paşa’nın Rumeli Beylerbeyliğine gönderilmesi üzerine onu takip etmiştir. Fazıl Ahmed Paşa’nın ordusuyla birlikte Avusturya’ya gitmiş, yolda gördüğü yerler hakkında çeşitli malzeme toplamıştır. Elçi Mehmed Paşa ile birlikte Viyana’ya gitmiş, bu vesile ile Avusturya şehirlerini dikkatle tetkik etmiştir. Seyahatini İspanya, Hollanda ve Danimarkaya kadar uzatmış, daha sonra Eflak-Boğdan, Kırım, Kafkasya ve Hazar Denizi çevresini, Volga boylarını incelemiştir. Hac vazifesini yerine getirmek için Hicaz’a, oradan Mısır, Sudan ve Habeşistan’a gitmiştir. Yetmiş senelik ömrünü devamlı seyahat etmekle geçiren Evliya Çelebi, Osmanlı Devletinin hemen bütün şehirlerini ve kasabalarını gezmiştir... “Çok gezen mi bilir?!.” Güzel sesi ve hoş sohbeti ile her zaman padişahların, vezirlerin ve komutanların yanıbaşında bulunmuştur. Onun hoş sohbeti yazı üslubuna da aksetmiş ve ölmez eseri “Seyahatname” zevkle okunan bir klasik hüviyetini asırlardan beri muhafaza etmiştir... Ömrünü ilme adayan bu değerli âlim ve seyyahımız hiç evlenmemiştir. 1681’de vefat eden Evliya Çelebi’nin mezarı kayıptır. Ne demiş atalarımız, “Çok gezen mi bilir çok yaşayan mı?” “Çok gezmeden” “çok şey” bilmek istiyorsanız, buyurun o zaman “Seyahatname” adlı “derya”ya dalmaya...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98380
  % -0.92
 • 6.1084
  % -1.11
 • 7.1674
  % -1.43
 • 8.0382
  % -1.06
 • 235.035
  % -1.25
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT