BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Doktorlara yol göründü

Doktorlara yol göründü

Hekimlere yönelik mecburi hizmet, ‘’devlet hizmeti’’ adı altında geri geldi.ANKARA- İki yıl önce hekimler için kaldırılan mecburi hizmet uygulaması yeniden uygulamaya kondu. 5371 Sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kanun, 2 yıl önce çıkarılan kanunla uygulamasına son verilen doktorlara yönelik mecburi hizmeti, “devlet hizmeti” adı altında geri getiriyor. Kimleri kapsıyor İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile mecburi hizmet yapacak. Tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinden mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabipler de bu uygulamaya tabi tutulacak. Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek suretiyle kurayla belirlenecek. Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemeyecek. Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç görülen köy ve beldelere açıktan ebe ve hemşire ataması yapabilecek. 200 ila 500 gün Mecburi hizmet süresi, DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması’na göre kademelendiriliyor. Buna göre mecburi hizmet süresi 200 ilâ 500 gün arasında değişiyor. Bu süreler, ihtiyaca göre Sağlık Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kısaltılabilecek. Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas alınacak, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacak. Yıllık, mazeret ve hastalık izni günleri ise yükümlülük süresine ilave edilecek. Asistanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi ile askerlikte geçen süreler, devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılmayacak. İnternetle tebligat Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri başhekimlikleri, mezun olan veya uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı’na bildirecek. Bakanlık, diploma ve uzmanlık belgelerinin tescil işlemlerini en geç 2 ay içinde yapacak. Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personelin atama yerleri ve işlemlerine ilişkin süreç ise İnternet sayfasından ilan edilecek. Bu ilan, tebligat yerine geçecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT