BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Dünya hakkında bilgi

Dünya hakkında bilgi

Dünyanın çapı, kutuplar arasında 12.714 km ekvatorda 12.757 km’dir. Dünyanın hacmi 1.038x10 üzeri 12 kilometreküpdür. Dünyanın kütlesi 5.976x10 üzeri 24 kg’dır.Dünyanın çapı, kutuplar arasında 12.714 km ekvatorda 12.757 km’dir. Dünyanın hacmi 1.038x10 üzeri 12 kilometreküpdür. Dünyanın kütlesi 5.976x10 üzeri 24 kg’dır. Dünyanın ortalama yoğunluğu 5.518 kg/metreküptür. Bu yoğunluk suyun yoğunluğunun 5.518 katıdır. Dünyanın dörtte üçü su ile dörtte biri (kara) kıtalarla kaplıdır. Yeryüzünün çapı 12.750 kilometredir. Güneşin kütlesi yeryüzünün kütlesinin 330 bin katıdır. Samanyolu galaksisinin kütlesi Güneşin kütlesinin 150 milyon katıdır. Çekim kuvveti kütle fazlalaştıkça artar. Güneşin kütlesi dünyadan 330 bin kat fazladır. Dünyada 60 kg olan bir kişi Güneşte 20 bin ton gelir. Evrendeki kütlesel çekim, güçlü çekirdek kuvvetten 10 üzeri 45 defa daha zayıftır. Dünyanın merkezine gelindiğinde hiçbir çekim kuvveti kalmaz. Deniz seviyesinde 60 kg olan 6370 km yukarıda 15 kg gelir. Elektromanyetik kuvvet, çekim kuvvetinden 10 üssü 42 defa daha büyüktür. Dünyada tespit edilen 350 bin tür bitki, 900 bin tür hayvan vardır. 900 bin türün 700 bini böcektir. Her yıl 6 ile 7 bin tür böcek tespit edilmektedir. Tahmini böcek türü 3 milyondur. Yani insan başına 1 milyon böcek düşmektedir. Henüz tespit edilmeyen bitki ve hayvan türü milyonlarcadır. Dünya daha küçük olsaydı, yer çekimi çok zayıflayacak ve atmosfer Dünyanın etrafında tutunamayacaktı. Oksijen olmayacak, meteor ve zararlı ışınlar sebebiyle hayat sona erecekti. Eğer Dünya daha büyük olsaydı o zaman da yer çekimi çok artacak ve bazı zehirli gazların da tutulmasıyla atmosfer öldürücü hale gelecekti. Dünya, üzerinde bütün canlı ve cansız varlıklarıyla kendi içinde mükemmel bir denge de yaratılmıştır. Tabiatın bütün bu güzelliği işte bu dengede gizlidir. İnsanoğlu bu dengeyi bozduğunda ise insan dahil tüm canlılar için yaşanılması zor bir ortam meydana geliyor. Hayvanlardan ya da bitkilerden birinin yeryüzünde hakim olmasını önleyen dengeler ve tedbirler hayret vericidir. Kuran-ı kerimde Dünyanın yuvarlak olduğu bildirilmektedir. Batı dünyasında 1540 yılında Kopernik “Dünya yuvarlak” dediğinde yalancı ve dinsiz ilan edildi. Galile 1640 yılında “Dünya yuvarlak ve dönüyor” dediğinde kilisenin engizisyon mahkemesinde işkence gördü. Oysa Müslümanlar dünya yuvarlak gerçeğini hiçbir zaman tartışmadı. İmam-ı Gazali hazretleri “Yeryüzü küre biçimindedir. Gök onu her tarafından çevreleyerek kuşatır. Ay, Dünyanın gölgesine düşer ve Güneş ışığı ondan kesilir. Bunlar hesap ve geometrik delillere dayanır” diyor. Hazreti Mevlana, Mesnevi adlı eserinde “Hazreti Azrail Rabbinin emrini yerine getirmek üzere yer yuvarlağına geldi” diyor. Yine İmam-ı Taberi: “Yeryüzünün aynen bir topa benzediğini” İslam âlimi Fahreddin Razi: “Delille sabittir ki, Dünya bir küre şeklindedir. Gök ise onu çepeçevre kuşatmıştır. Güneş Dünyadan kat kat büyüktür. Yeryüzü büyük bir cisimdir. Yuvarlak bize göre son derece büyük olursa onu düz bir yüzey olarak görürüz” diye eserlerinde yazmışlardır. Zümer Suresinin 2. ayet-i kerimesinde mealen buyuruluyor ki: “Gökleri ve yerleri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor. Gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor.” (Burada geçen “tekvir” fiili yuvarlak bir şeyin üzerine bir şey sarmaktır.)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT