BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MGK: Huzuru bozdurtmayız

MGK: Huzuru bozdurtmayız

4.5 saatlik toplantıdan sonra MGK’dan yapılan açıklamada, “Halkın huzurunu sağlamak devletin birinci görevidir. Bu amacın sağlanmasında engel oluşturan terör ile etkin savaşım kararlılığı tekrarlanmıştır. Bunun için iller ve bölgeler arası farklılılar giderilmelidir” denildi.> Haber Merkezi ANKARA- Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in başkanlığında dün terör gündemiyle toplandı. Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen toplantı, saat 13.40’ta başladı. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından MGK Genel Sekreterliği’nce yayınlanan bildiride, devletin temel amaç ve görevleri ile ülkenin bölünmez bütünlüğünün önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesindeki temel düşünceye uygun olarak Anayasa’da Cumhuriyet’in niteliklerinin belirtildiği; ulusun bağımsızlığını ve tümlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyeti korumanın, dil, din, etnik köken, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, kişilerin ve toplumun gönenç, huzur ve mutluluğunu sağlamanın, devletin temel amaç ve görevleri arasında sayıldığı” belirtildi. Terörle savaş kararlılığı Bildiride, şöyle denildi: “Cumhuriyet hükümetlerinin öncelikli hedefi, Anayasa’da öngörülen görevleri yerine getirerek bu amaca ulaşmaktır. Ulusun bağımsızlığı ve tümlüğü ile ülkenin bölünmezliğinin korunarak bu hedefe ulaşılacağı da kuşkusuzdur. Milli Güvenlik Kurulu’nun bugünkü (dünkü) toplantısında, bu amacın sağlanmasında engel oluşturan ve yurttaşlarımızın güvenliğine, yaşama hakkına, esenliğine ve gönencine kasteden terör ile etkin savaşım kararlılığı yinelenmiştir. Bu bağlamda; A-İler ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi için ekonomik, kültürel ve sosyal geliştirme çabalarının artırılmasının, B-Anayasa ve yasa kuralları çerçevesinde kurumlar arası ve uluslararası işbirliği imkanları sonuna kadar kullanılarak, terörle savaşımın etkinlikle sürdürülmesinin önemi vurgulanmış, Ayrıca, güvenliğimizi ilgilendiren dış siyasi gelişmelerle, komşu ülkelerde yapılan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının bölgemize ve Türkiye’ye etkileri değerlendirilmiştir.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT