BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memurlukta köklü reform

Memurlukta köklü reform

Halen görevde olan 2 milyon memur sayısı 1 milyona inecek, diğerleri sözleşmeli yapılacak. Memurken sözleşmeliye geçenlerin iş güvencesi devam edecek. Haftalık çalışma süresi 40 saat olacak memurların başarılı olanları ödüllendirilecek. Görev yapılan bölge özelliğine göre bugünkü katsayıyla 290 YTL kira yardımı verilecekANKARA - Memurun statüsünden çalışma şekline kadar her şeyi yeni baştan düzenleyen reformda sona gelindi. Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunulan Devlet Personel Reform Taslağı için memur sendikalarından da değerlendirme istendi. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa devlet memurlarının yarısı sözleşmeli statüye geçecek. Kamu personel rejimini kökten değiştiren tasarı ile devletteki memur sayısı 2 milyondan 1 milyona düşecek. Kim memur, kim değil? Düzenlemede üst düzey bürokratların yanı sıra mülki amirler, emniyet mensupları, il müftüsü ve yardımcıları, ilçe müftüsü, kadastro üyesi, mal müdürü, müfettiş, savunma sekreteri, denetim elemanları, öğretmenler, Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışı teşkilatı ile meslek memuru gibi görevliler memur kadrolarında sayıldı. Doktor, hemşire gibi sağlık görevlileri ile mühendis, din görevlisi, zabıta, avukat, hava trafik kontrolörleri, itfaiyeci, kimyager, mübaşir, pilot, şoför ve teknisyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kamu görevlisi de sözleşmeli olacak. Taslağa göre halen memur olarak görev yapanlar, sözleşmeli statüye geçecek. Fakat yeni pozisyonlarında memurların bütün haklarına sahip olacaklar. Taslakta, kamu kuruluşlarındaki istihdam şekli, memur, sözleşmeli personel, geçici personel, diğer kamu görevlileri ve işçiler olarak sıralanıyor. Maaş ve ücretler Toplam aylık, memurlar için temel ve görev aylıklarının, sözleşmeliler için de temel ve görev ücretlerinin toplamından oluşacak. 1. basamağa 12.500, 2. basamağa 12.700, 3. basamağa 13.100, 4. basamağa 13.700, 5. basamağa 14.500, 6. basamağa 15.500, 7. basamağa 16.300, 8. basamağa 16.900, 9. basamağa 17.300, 10. basamağa da 17.500 gösterge uygulanacak. En yüksek görev aylığı 120 bin gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar olup, Başbakanlık Müsteşarına ödenecek. Memurlar ile sözleşmelilere, en yüksek görev aylığının yüzde 30’unu geçmemek üzere görev güçlüğü ve sorumluluk ödemesi yapılacak. Başarıya ikramiye Memur ve sözleşmeler ile bir önceki yılın aralık ayı toplam aylık ve ücreti üzerinden haziran aylarında başarı ödemesi yapılacak. Sicili “iyi” olanlara toplam ücret ve aylığın yüzde 25’i, “Pekiyi” olanlara yüzde 50’si oranında ödeme yapılacak. Birim amirinin önerisi, ilgili bakanın onayı ile üstün başarı gösterenlere ödül de verilebilecek. Çocuk yardımı, 2 çocuğu aşmamak kaydıyla her 1 çocuk için 1000 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımıyla bulunacak. Özürlü çocuklar için katsayı 2000 olacak. Memurlar ve sözleşmeli personel için bütün ödemelerden gelir ve damga vergisi kesintisi yapılacak. Kira, yemek, giyecek, çocuk, tedavi ve ölüm yardımı ile cenaze giderlerinden ise damga vergisi dışında kesinti olmayacak. Yeni düzenleme neler getiriyor? * Memurlar ve sözleşmeli personel yazılı yemin metnini imzalayarak göreve başlayacak. * Bunlar, özel kanununda belirtilen istisnalar ve hükümler çerçevesinde sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek, bunlara üye olabilecek. * İlk defa memur veya sözleşmeli personel olarak göreve alınacakların, ülke genelinde merkezi olarak yapılacak yazılı sınava girerek başarılı olmaları şartı aranacak. Bazı görevliler için bu şart geçerli olmayacak ancak müsteşarlık, valilik, büyükelçiliklere atanacakların en az 12 yıl memur ve sözleşmeli olarak çalışmış olması gerekecek. * İlk defa memur olacaklar, 1 yıl aday memur olarak çalışacak. * Memurların ve sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. * Yıllık izin süresi, adaylık ve askerlik dahil her türlü statüde çalışılan süreler dikkate alınarak, 5 yıllık hizmet karşılığı 15, 6 yıldan 15 yıla kadar 20, 15 yıldan fazla olanlar için de 25 iş günü olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT