BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tavukçulara süper destek

Tavukçulara süper destek

Kuş gribinden etkilenen tavuk üreticilerinin tarımsal kredi borçları ertelenecek ve kendilerine yeni kredi açılacak. Banka tarafından uygulanan tarımsal kredi cari faiz oranlarında da yüzde 60 oranında indirim yapılacak.ANKARA - Bakanlar Kurulu’nun, kuş gribinden etkilenen tavuk üreticilerinin kredi borçlarını ertelenmesiyle ilgili kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2005 yılında meydana gelen kuş gribinden etkilenen, kanatlı sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne (TKK) olan tarımsal kredi borçları ertelenecek. Söz konusu üreticilere yeni kredi de açılacak. Faizde % 60 indirim Bu çerçevede, vadesi henüz gelmemiş veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisindeki tarımsal kredi borçlarına 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren belirlenen vade tarihine kadar Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından yüzde 60 oranında indirim yapılmak suretiyle belirlenecek faiz oranı uygulanacak. Vadesi, taksit vadesi, hesap devresi veya bekleme süresi 2006 yılı içerisinde dolacak olan kredi borçlarının ödeme tarihleri üreticilerin müracaatı halinde Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından yüzde 60 oranında indirim yapılmak suretiyle 12 ay ertelenecek. Söz konusu üreticilerin Banka ve TKK’ya olan Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı ve/veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi borçları da borçluların başvurmaları halinde, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 12 ay süre ile Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari temerrüt faiz oranlarından yüzde 60 indirim yapılmak suretiyle ertelenecek. İndirimli faiz oranı uygulanan dönem için Banka ve TKK’nın uğrayacağı gelir kayıpları, faiz tahakkuk tarihlerinde avans olarak Hazine Müsteşarlığı’nca ödenecek. Kanuni takip duracak Bu karar kapsamında yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulu’nca yapılan inceleme sonucunda kesin gelir kaybı tespit edilecek. Belirlenen gelir kaybı tutarları Hazine, Banka ve TKK kayıtlarında esas alınacak. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirecek. Ertelenen krediler sebebiyle kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefiller ve sair borçla ilgililer hakkında başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri müracaat süresi de dahil olmak üzere borçluların erteleme talebi halinde erteleme süresi sonuna kadar kendiliğinden duracak ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılmayacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98028
  % 0.96
 • 5.7029
  % -0.53
 • 6.3956
  % -0.91
 • 7.0772
  % -1.06
 • 258.521
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT