BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Savaş hukuku

Savaş hukuku

Bir İsrail onbaşısının Hamas tarafından, iki erinin de Lübnan’daki Hizbullah tarafından kaçırılmaları üzerine İsrail, Gazze’ye ve Lübnan’a bomba yağdırmakta. Vakıa İsrail’in kendini savunma hakkı vardır ama savaş hukukuna göre bu hakkın saldırı ile mütenasip olması gerekir.Bir İsrail onbaşısının Hamas tarafından, iki erinin de Lübnan’daki Hizbullah tarafından kaçırılmaları üzerine İsrail, Gazze’ye ve Lübnan’a bomba yağdırmakta. Vakıa İsrail’in kendini savunma hakkı vardır ama savaş hukukuna göre bu hakkın saldırı ile mütenasip olması gerekir. Uluslararası hukuk; savaşın başlatılması, yürütülmesi ve sona ermesiyle ilgili konuları ele alan bölümünü teşkil eder. İlan edilmiş veya edilmemiş bütün savaşlar için geçerli olan savaş hukuku, savaşan ülkelerin birbiriyle ve savaşa katılmayan ülkelerle olan ilişkilerini düzenler. Ayrıca bireylerin harpteki sorumluluk ve haklarını düzenler. Eski çağlarda pek az kısıtlama söz konusu idi. Yenilenler öldürülür ya da tutsak alınırdı. Hugo Gratius de jure belli ac Pacis savaş ve barış hukuku 1625 savaşan devletlerin bazı yükümlülük ve yasaklara uyması gerektiği görüşünü savundu. Silahların daha yıkıcı bir nitelik kazanmasıyla savaşa ilişkin düzenlemeler getirme çabaları da arttı. 1864’te İsviçre’de savaşta yaralıların korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi kabul edildi. Savaş hukuku kuralları 1899 ve 1907’deki Lahey Konferanslarıyla derlenerek düzenli hale getirildi. 1906, 1929 ve 1949’daki Cenevre Sözleşmeleri sivillere, savaş tutsaklarına yaralı ve hasta askerlere uygulanacak yasaları genişletti ve olgunlaştırdı. İkinci Dünya Savaşından sonra savaş suçluları askerî mahkemede yargılandı. Şimdi Birleşmiş Milletlerin barış gücü kurarak Gazze ve Lübnan’a yollaması ve binlerce çocuğun ve sivilin masum bir şekilde öldürülmesini durdurması gereklidir. Bu bir an önce yapılmalıdır. Yoksa asırlar sürecek kin ve intikam ateşleri yakılmış olur. Yazık Orta Doğuya. Derin bir düşmanlık yayılmamalıdır!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT