BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rice ne dedi?

Rice ne dedi?

ABD Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Miss Condoleezza Rice’ın yeni bir Orta Doğu oluşturmak sözünü, anlayabildiğim kadarıyla, açıklamak istiyorum: Birleşik Amerika’nın devlet projesine göre Orta Doğu planı iki şekilde uygulanıp gerçekleştirilebilir: 1) Türkiye ile birlikte, 2) Türkiyesiz.ABD Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Miss Condoleezza Rice’ın yeni bir Orta Doğu oluşturmak sözünü, anlayabildiğim kadarıyla, açıklamak istiyorum: Birleşik Amerika’nın devlet projesine göre Orta Doğu planı iki şekilde uygulanıp gerçekleştirilebilir: 1) Türkiye ile birlikte, 2) Türkiyesiz. Türkiye’nin, stratejik ortaklığı yazıdan ve sözden hayata geçirebilmesi hâlinde: Irak, bugünkü durumunda kalıyor. Suriye, Baas rejiminden demokrasiye geçiyor. İran parçalanıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti, İran Azerbaycanı ile birleşiyor. Buna karşılık Ermeni işgalindeki Azeri toprakları Ermenistan’da kalıyor. İran patronajındaki terör örgütleri ilga ve lağv ediliyor. Petrol, çıktığı ülkeye aslan payını bırakmak suretiyle, petrolsüz ülkelere hakçasına bölüştürülüyor. Amerika, güçlü üslerle Kâbil, Bağdad ve başka yerlerde kalıp Orta Doğu’yu boşaltıyor. Pax Americana’nın Kuzey Afrika safhasına geçiyor. Türkiye, tarafsız kalarak, ortaklığa katılmak istemediği takdirde: Kuzey Irak’taki otonom Kürdistan, tam bağımsız devlet statüsüne geçiyor. Suriye kuzeyinde kalın bir şerit -Halep hariç- bu Kürdistan’a katılıyor. Kürdistan’ın batı sınırı Akdeniz’e dayanıyor. İran’ın Kürtçe ve belki Lorca konuşan eyaletleri de bu Kürdistan’a veriliyor. Türkiye’nin Arap devletleri ve Arap âlemi ile sınırı kalmıyor. Güçlü bir ABD-İngiltere-İsrail-Kürdistan-Ermenistan ittifakı oluşuyor. Tarafsız kalan Türkiye’nin Amerika ile arası bozuluyor ve ekonomisi vuruluyor. Avrupa devletleri, gücü ve saygınlığı eksilen Türkiye’ye sert davranıyor. Silahlı kuvvetler, devlet yönetiminde nüfuzunu arttırıyor. Türkiye, bir türlü demokrasi kuramayan petrolsüz Orta Doğu devletlerinden biri durumuna geliyor... Bendeniz, Rice’ın söylediği cümleyi böyle anladım. Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül’ün, bu projenin ancak Orta Doğu halkının demokratik katılımları ile gerçekleştirilebileceği açıklaması, güzel, fakat romantik bir temenniden ibarettir. Amerika şüphesiz bu projeyi, kendi bildiği gibi gerçekleştirmeye devam edecektir. Yukarıda anılan devletlerle güçlü ittifak kuran Amerika’ya, Avrupa’dan, Arap devletlerinden, Asya’dan sonuçsuz itirazlar gelecektir. Birçoğu, bu projeden faydalanmak isteyerek, politikalarını ayarlayacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT