BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bakanlara görev dağılımı

Bakanlara görev dağılımı

Başbakanlık’a bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin, devlet bakanı ve başbakan yardımcıları ile devlet bakanları arasındaki dağılımına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İHA) - 60. Hükümet’te görev alan devlet bakanlarının görev dağılımı belirlendi. Başbakanlık’a bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin, devlet bakanı ve başbakan yardımcıları ile devlet bakanları arasındaki dağılımına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre, devlet bakanı ve başbakan yardımcıları ile devlet bakanları arasındaki görev dağılımı şöyle: * Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı kurum ve kuruluşlar: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK), Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT), Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı. * Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’e Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: Yüksek Denetleme Kurulu (YDK), Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE) * Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın görevleri: Danıştay ile ilişkiler. Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: Gümrük Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği * Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in görevleri: Ekonomik konularda genel koordinasyon Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP), T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İlişkili Kuruluşlar: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) * Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın görevleri: Bilgi ve teknoloji faaliyetlerinin koordinasyonu Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), * Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’un görevleri: Kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu, kamu hizmeti görevlileri toplu görüşmelerinin koordinasyonu Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: Devlet Personel Başkanlığı (DPB), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Futbol Federasyonu Başkanlığı İlişkili Kuruluşlar: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) * Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in görevleri: Yurtdışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin koordinasyonu. Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (EXİMBANK) * Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’ya bağlı kurum ve kuruluşlar: Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK), Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, * Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’e bağlı kurum ve kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası * Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu’nun görevleri: Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının meseleleri, Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları ile kardeş topluluklarla ilişkiler ve bunlarla ilgili araştırma, planlama ve koordinasyonun sağlanması. Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT