BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devlet ve millet bütünleşmesi

Devlet ve millet bütünleşmesi

Bir ülkede devlet ile millet her konuda bütünleşirse; ülke sağlam temeller üzerinde demektir. Bu ise karşılıklı saygı, sevgi ve güvene dayanır. Şayet devlet ile millet arasında inanç ve görüşlerde fark olursa, dış ve iç düşmanlar bu çatlağın altını oyarak ülkenin geleceğini tehlikeye atar.Bir ülkede devlet ile millet her konuda bütünleşirse; ülke sağlam temeller üzerinde demektir. Bu ise karşılıklı saygı, sevgi ve güvene dayanır. Şayet devlet ile millet arasında inanç ve görüşlerde fark olursa, dış ve iç düşmanlar bu çatlağın altını oyarak ülkenin geleceğini tehlikeye atar. Devlet; “Bir arada yaşayan insanların teşkilatlanma ve disiplin içinde hareket etme isteklerinin en üst düzeydeki şeklidir” Devlet olmayan yerde demokrasi olmaz. Anarşi ve terör (devletsiz ve hukuksuz toplum) olur. Devletin temeli halkın kendisidir. Halka dayanmayan ve ona ters düşen, demokrasi olmayan devletler yıkılmaya mahkumdurlar. Baskılar, zulümler bitkisel hayatı ve komayı uzatır ama devletin çöküşünü asla önleyemez. Her şey inceldiğinde kopar. Zulüm ise kalınlaştığında kopar. Sovyetler Birliği dünya tarihinde en baskıcı bir ülke idi. Kızılordu dünyanın en modern silahları, KGB’si vardı. Son derece baskı ve tedbirler uyguladığı halde yıkılışını önleyemedi. Devleti temsil eden tek şahıs ise “monarşi”, devleti temsil eden imtiyazlı zümreye “aristokrasi”, devleti temsil eden halk ise “demokrasi” olarak adlandırılır. Bugün modern devlet anlayışı demokrasidir. İslam ülkelerinin tamamına yakınında monarşi ve aristokrasi vardır. Türkiye’ye gelince Tanzimat’a kadar monarşi, Tanzimattan bu yana meşrutiyet ve sonra şeklen ve sözde demokrasi özde ise oligarşi (elit zümre) hakim olmuştur. Milletlerarası araştırmalara göre gerçek demokrasinin hakim olduğu 21 ülke içinde Türkiye yoktur. Türkiye ise 2. sınıf demokratik ülkelerin son sırasındadır. İNŞALLAH bunu arar duruma düşmeyiz. Devletin milletle bütünleşmesi şarttır. Devlet olmadan demokrasi olmaz. Ama demokrasiye dayanmayan devletler saman alevi gibi gösterişli fakat kısa ömürlüdür. Hıristiyan Batının ve İslam ülkelerindeki adamları İslam ülkelerine icazetli demokrasi tanıdılar. Halk ve Hak ile olmayan iktidarlar yaz yağmuru gibi geçici ve kasırga gibi tarhip edicidir. Demokraside bir azınlık görüşlerini çoğunluğa zorla kabul ettiremez. Küreselleşme (globalleşme) emperyalizmin yeni adıdır. Ve hedef dünyayı sömüren 3 bin süper zengin ailenin servetlerini muhafaza ve artırmaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT