BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nefis de insanı bol bol ağlatır

Nefis de insanı bol bol ağlatır

İslam büyükleri her işte olduğu gibi ağlama konusunun da, Allah rızası için olmasına, gösteriş riya için olmamasına çok dikkat ederlerdi.İslam büyükleri her işte olduğu gibi ağlama konusunun da, Allah rızası için olmasına, gösteriş riya için olmamasına çok dikkat ederlerdi. Çoğu kimsenin gözyaşı sahtedir, dünyalık menfaat, riya gösteriş içindir. Çünkü nefis, insanı bol bol ağlatır. Düşman-ı ilâhî olan nefs, harâb oldukça çok ağlamak olmaz. Az, nâdir ağlamalı ve ağlarken tevbe ve iltica etmeli, aldanmamalıdır. Süfyan-ı Sevrî hazretleri buyurdu ki: “Ağlamak on kısımdır. Bunlardan dokuzu riyadır. Ancak bir tanesi Allah içindir. İşte bu Allah için olan ağlamak, senede bir defacık dahi gelmiş olsa, kulun cehennemden kurtulmasına vesile olur.” Adamın biri, Sıla bin Üşeym’in meclisinde gösteriş olarak ağlamıştı. Oradakiler ona acımışlar, ona Allah’tan rahmet dilemişler. O gece rüyasında o adama denilmiş ki: “Seni ağlarken görmelerini istediğin kimseler var ya, ağlamanın sevabını işte onlardan alırsın!” Ömer bin Abdülazîz ağladığı zaman, zevcesi, ev halkı ve hizmetçileri de ağlardı. Fakat onlar, bu ağlayışın sebebini bilmezlerdi. İmam-ı Şarani hazretleri buyurdu ki: Kulun makamı, ancak hem kalbi hem de gözü ile ağlamakla kemâle erer. Bunlardan yalnız biriyle ağlayan kemâle ermemiştir. Bilhassa başkalarına rehberlik makamında bulunan zevât, şahsen kendileri muhtaç olmasalar bile, kendilerine uyanların ihtiyaçları bakımından göz ile de ağlamak zorundadırlar. Selefin bu ahlâkını terk edemezler. Çünkü yalnız kalb ile olan ağlamaya, başkaları muttali olamazlar. Sâlih el-Merrî derdi ki: “Günahlar kalbi karartır. Bunu ancak ağlamak giderir.” Bir gün, Şuayb bin Harb, Tâvus hazretlerinin yanında ağlamaya başlamış. Mecliste hazır bulunanları da ağlatmış. Kendisinin büyük bir günah işlediği zannedilmiş. Bu halini gören Tâvus demiş ki: “Ey kardeş! İşlediğin bir tek günah için, seninle beraber gök ve yer ehli ağlamış olsalar yine de az sayılır.” Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Allahü teâlânın, kendi himayesinden başka hiçbir himayenin bulunmadığı Kıyamet gününde, himayesine aldığı yedi kimseden biri de, yalnız iken Allah’ı anıp gözünden yaş akan kimsedir.” Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT