BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pierre Loti’yi anmak

Pierre Loti’yi anmak

Kültür Bakanı, sayın İstemihan Talay’dan aldığımız, önemli bir sanat haberi veren mektup Türk-Fransız Kültür ilişkileri bakımından memnunluk vericidir.Kültür Bakanı, sayın İstemihan Talay’dan aldığımız, önemli bir sanat haberi veren mektup Türk-Fransız Kültür ilişkileri bakımından memnunluk vericidir. Sayın Talay’ın edebî hayatımıza bir renk olacak “etkenlik” müjdelerini içeren mektubunu, sanat ve fikirle ilgili okuyucularım için, aşağıda aynen yayımlıyorum. Bakanlıkça başarılan bir kitap vak’ası var: 1850-1923 yıllarında yaşamış ünlü Fransız yazar Pierre Loti’nin mektuplarını içeren bu kitap yıldönümüne rastlıyor 21. yüzyıl başında çıkacak olan bu kitap milli insanî edebiyat ve sanatımız bakımından çok sevinilecek bir tesadüfü içeriyor. 1. Dünya Harbi’nde, Avrupa basınının Türkiye’ye düşman gözüyle baktığı bir hengâmede, o açık devirleri yaşayan vatansever Türkler için Pierre Loti’nin ne büyük, hayırhah bir efsane olduğunu bilirler. Bir deniz subayı olarak dünyayı gezen Pierre Loti, Türk halkına ve medenîyetimizin şaşırtan güzelliklerine hayrandır. Aziyade romanı ve diğer eserleri ayrıca harb içinde, Türkiye’yi savunan yazıları ile gözlerimize bir ümit ufku açmıştı o devrin şair ve ediplerinin gönlünü kazanan üstün zevkler sahibi bir değişik kalemdir Pierre Loti. Böyle bir yazarı geleceğin Türk gençlerine de tanıtmak için çalışan sayın Talay’ı samimi tebrikle karşılıyorum. Sayın bakanın, bütün aydınlara davet mektubu aşağıdadır. PİERRE LOTİ 20. yüzyılın başlarında, Avrupalı büyük devletlerin Türkler’i dışladığı ve Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için aralarında işbirliği yaptıkları bir dönemde Türkiye’nin önemini ve Türk milletinin üstün niteliklerini tanıtmaya çalışan Fransız aydını ve yazarı büyük Türk dostu Pierre Loti’nin 1910’lu yıllarda Fransız Devlet adamı Louis Barthou’ya ve diğer bazı yakınlarına yazdığı 525 mektuptan oluşan bir koleksiyonu Kültür Bakanlığı olarak Paris büyükelçiliğimiz aracılığıyla satın aldık. Mektupları Türkçe tercümeleri ile birlikte bastırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışma, mutlu bir tesadüf olarak Pierre Loti’nin 150. doğum yıldönümü olan 14 Ocak 2000 tarihine de yakın olması bakımından bize geniş bir pencereden ileriye bakmak imkânı sağladı. Bir yandan kitabı bastırma hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da o tarihte başlamak üzere yıl boyunca sürecek bir anma programı uygulamayı kararlaştırdık: Buna göre öngördüğümüz faaliyetler özetle aşağıdadır. 1-14 Ocak 2000 günü Fransa’dan davet edilecek Rochefort Müzesi Müdürü ve Pierre Loti Derneği Başkanı’nın katılımı ile bir tanıtım toplantısı yaparak kamuoyunun ve özellikle gençliğimizin “Büyük Türk Dostu Pierre Loti” hakkında bilinçlendirilmesi; 2-4-5 Mayıs 2000 tarihlerinde Fransız ve Türk bilim ve edebiyat adamları ve kadınlarının katılımı ile İstanbul’da “21. Yüzyıla girerken Pierre Loti, Türkiye ve Avrupa: Pierre Loti’nin 150. Doğum Yıl Dönümünde Türkiye ve Avrupa’nın siyasal ve edebi ilişkileri konulu bir kolokyum düzenlenmesi; 3-2000 yılı sonbaharında kolokyum devamının Rochefort’ta yapılması; 4-İstanbul’da Pierre Loti’nin anılarını bu günde yaşatmak amacıyla Eyüp’te Bakanlığımız bünyesinde bir Pierre Loti Dokümantasyon ve Araştırma Merkezi oluşturulması; 5-Pierre Loti üzerine yapılacak yayınların, lisans üstü ve doktora tezlerinin desteklenmesi; Ayrıca ülkemizde Pierre Loti Dostları Derneği’nin 1920’li yıllarda kurulmuş 1930’lardan sonra ise faaliyetinin sona ermiş olduğunu öğreniyoruz. Milletimizin zor günlerinde yayınladığı kitaplar ve aydınlatma faaliyetleri ile batı kamuoyunun ülkemiz lehinde bilinçlendirmeye gayret göstermiş olan Pierre Loti’ye Türk halkının kadirbilirliği olarak Pierre Loti Dostları Derneği’nin yeniden kurulması ile bu büyük yazarın anıları ve eserleri ile yaşatılmasının sağlanmasını düşünüyoruz. Yukarıda belirtilen etkinlikleri destekleyeceğimizi ve katkıda bulunacağımızı umar, 14 Ocak 2000 Cuma günü Ankara’da yapılacak Pierre Loti’yi Anma Toplantısı’nda sizi de aramızda görmekten kıvanç duyacağımızı ifade eder, bu vesileyle Yeni Yılınızı ve Ramazan Bayramınızı kutlarım. Saygılarımla M. İstemihan Talay Kültür Bakanı
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT