BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AŞK TUTULMASI

AŞK TUTULMASI

Mu­rat Şe­ker’in yö­net­ti­ği fi­lm­de Tol­ga­han Sa­yış­man, Fah­ri­ye Ev­cen, Tim Sey­fi ile Ali Er­ka­zan oy­nu­yor... Fa­na­tik bir Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı olan Uğur’un, ga­yet sa­kin bir ki­şi­li­ği var­dır.Mu­rat Şe­ker’in yö­net­ti­ği fi­lm­de Tol­ga­han Sa­yış­man, Fah­ri­ye Ev­cen, Tim Sey­fi ile Ali Er­ka­zan oy­nu­yor... Fa­na­tik bir Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı olan Uğur’un, ga­yet sa­kin bir ki­şi­li­ği var­dır. Ai­le­siy­le bir­lik­te ya­şa­yan Uğur, an­ne­si­nin ev­len­me bas­kı­sın­dan sı­kıl­mış­tır. Pı­nar da ay­nı bas­kı­yı an­ne­sin­den gör­mek­te­dir. Tra­fik ka­za­sı so­nu­cu ta­nı­şan Pı­nar ile Uğur’un ha­yat­la­rın­da kök­lü de­ği­şik­lik­ler ola­cak­tır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116316
  % 2.54
 • 3.7856
  % -0.25
 • 4.6652
  % -0.46
 • 5.2889
  % -0.48
 • 161.947
  % -0.34
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT