BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AŞK TUTULMASI

AŞK TUTULMASI

Mu­rat Şe­ker’in yö­net­ti­ği fi­lm­de Tol­ga­han Sa­yış­man, Fah­ri­ye Ev­cen, Tim Sey­fi ile Ali Er­ka­zan oy­nu­yor... Fa­na­tik bir Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı olan Uğur’un, ga­yet sa­kin bir ki­şi­li­ği var­dır.Mu­rat Şe­ker’in yö­net­ti­ği fi­lm­de Tol­ga­han Sa­yış­man, Fah­ri­ye Ev­cen, Tim Sey­fi ile Ali Er­ka­zan oy­nu­yor... Fa­na­tik bir Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı olan Uğur’un, ga­yet sa­kin bir ki­şi­li­ği var­dır. Ai­le­siy­le bir­lik­te ya­şa­yan Uğur, an­ne­si­nin ev­len­me bas­kı­sın­dan sı­kıl­mış­tır. Pı­nar da ay­nı bas­kı­yı an­ne­sin­den gör­mek­te­dir. Tra­fik ka­za­sı so­nu­cu ta­nı­şan Pı­nar ile Uğur’un ha­yat­la­rın­da kök­lü de­ği­şik­lik­ler ola­cak­tır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT