BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Emekli polis köpeğine, özel sektörde iş

Emekli polis köpeğine, özel sektörde iş

ABD’de “emek­li” nar­ko­tik kö­pe­ği özel sek­tör­de iş bul­du. Kö­pek, ço­cu­ğu­nun uyuş­tu­ru­cu kul­la­nıp kul­lan­ma­dı­ğı­nı an­la­mak is­te­yen ebe­veyn­ler­den yo­ğun ta­lep gö­rü­yor.ABD’de “emek­li” nar­ko­tik kö­pe­ği özel sek­tör­de iş bul­du. Kö­pek, ço­cu­ğu­nun uyuş­tu­ru­cu kul­la­nıp kul­lan­ma­dı­ğı­nı an­la­mak is­te­yen ebe­veyn­ler­den yo­ğun ta­lep gö­rü­yor. Çok iyi eği­tim­li bir Al­man kur­du olan kö­pek, New Jer­sey eya­le­tin­de nar­ko­tik şu­be­de 8 yıl ça­lış­tık­tan son­ra “Sniff Dogs” şir­ke­tin­de işe baş­la­dı. Bu yıl ku­ru­lan ve Ohi­o’da da şu­be­si bu­lu­nan şir­ket, nar­ko­tik kö­pek­le­ri­ni sa­at­li­ği 200 do­lar­dan ai­le­le­re ki­ra­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT