BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yasa dışı sınır geçen 121 kaçak yakalandı

Yasa dışı sınır geçen 121 kaçak yakalandı

Gü­ven­lik güç­le­rin­ce ön­ce­ki gün E­dir­ne, Ay­dın, Ha­tay ve Van il mer­kez­le­rin­de ya­pı­lan kont­rol­ler­de, Tür­ki­ye’de bu­lun­ma­sı i­çin ya­sal ge­rek­le­ri kar­şı­la­ma­yan 29 Fi­lis­tin, 18 I­rak, 3 Su­ri­ye, 2 Af­ga­nis­tan uy­ruk­lu ve 2 Türk va­tan­da­şı top­lam 54 ka­çak gö­zal­tı­na a­lın­dı.Gü­ven­lik güç­le­rin­ce ön­ce­ki gün E­dir­ne, Ay­dın, Ha­tay ve Van il mer­kez­le­rin­de ya­pı­lan kont­rol­ler­de, Tür­ki­ye’de bu­lun­ma­sı i­çin ya­sal ge­rek­le­ri kar­şı­la­ma­yan 29 Fi­lis­tin, 18 I­rak, 3 Su­ri­ye, 2 Af­ga­nis­tan uy­ruk­lu ve 2 Türk va­tan­da­şı top­lam 54 ka­çak gö­zal­tı­na a­lın­dı. E­ge De­ni­zi’n­de Tür­ki­ye’den Yu­na­nis­tan’a ya­sa dı­şı o­la­rak geç­me­ye ça­lı­şan 25 Fi­lis­tin, 13 I­rak uy­ruk­lu top­lam 38 ka­çak, Yu­na­nis­tan sı­nı­rın­da da Tür­ki­ye’den Yu­na­nis­tan’a ya­sa dı­şı o­la­rak geç­me­ye ça­lı­şan 12 Fi­lis­tin, 3 Gür­cis­tan, 2 I­rak uy­ruk­lu ve 6 Türk va­tan­da­şı top­lam 23 ka­çak e­le ge­çi­ril­di. Su­ri­ye’den Tür­ki­ye’ye ya­sa dı­şı o­la­rak ge­çen 3 Su­ri­ye uy­ruk­lu ve 3 Türk va­tan­da­şı top­lam 6 ka­çak da ön­ce­ki gün ya­ka­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT