BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Asteğmen, astsubayı kalaşnikofla öldürdü

Asteğmen, astsubayı kalaşnikofla öldürdü

Kay­se­ri’nin Sa­rız il­çe­si As­ker­lik Şu­be­si Baş­ka­nı as­teğ­me­ni­n tar­tış­tı­ğı ast­su­ba­yı öl­dür­dü­ğü öne sü­rül­dü.Kay­se­ri’nin Sa­rız il­çe­si As­ker­lik Şu­be­si Baş­ka­nı as­teğ­me­ni­n tar­tış­tı­ğı ast­su­ba­yı öl­dür­dü­ğü öne sü­rül­dü. As­teğ­men Ş.G, he­nüz bi­lin­me­yen bir se­bep­le sa­bah sa­at­le­rin­de ast­su­bay ça­vuş M.F. ile tar­tış­tı. Ş.G, da­ha son­ra ka­laş­ni­kof oto­ma­tik tü­fek­le M.F’ye 5 el ateş et­ti. Ast­su­bay M.F. olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, ka­çan ve üze­rin­de si­yah ta­kım el­bi­se bu­lun­du­ğu bil­di­ri­len as­teğ­me­nin ya­ka­lan­ma­sı için po­lis ve jan­dar­ma ekip­le­ri ara­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT