BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > HOROZLAR pes etmedi

HOROZLAR pes etmedi

De­niz­lis­por, ken­di sa­ha­sın­da Genç­ler­bir­li­ği ile 2-2 be­ra­be­re kal­dı. Ma­çın he­nüz 1. da­ki­ka­sın­da Tro­isi’nin go­lü ile 1-0 ye­nik du­ru­ma dü­şen De­niz­lis­por, 10. da­ki­ka­da 1-1’lik eşit­li­ği sağ­la­dı.CENK GEÇİT VERMEDİ De­niz­lis­por, ken­di sa­ha­sın­da Genç­ler­bir­li­ği ile 2-2 be­ra­be­re kal­dı. Ma­çın he­nüz 1. da­ki­ka­sın­da Tro­isi’nin go­lü ile 1-0 ye­nik du­ru­ma dü­şen De­niz­lis­por, 10. da­ki­ka­da 1-1’lik eşit­li­ği sağ­la­dı. Bu da­ki­ka­da Ro­berts’in sol ka­nat­tan or­ta­sın­da top­la bu­lu­şan İz­zet, ta­kı­mı­na be­ra­ber­li­ği ge­ti­ren go­lü kay­det­ti. İlk ya­rı­nın uzat­ma bö­lü­mün­de Mus­ta­fa’nın pa­sın­da top­la bu­lu­şan Dji­te, G.Bir­li­ği­ni bir kez da­ha öne ge­çi­rir­ken, ko­nuk ekip ikin­ci ya­rı­da De­niz­li ka­le­ci­si Cenk’i bir tür­lü ge­çe­me­di. 79. da­ki­ka­da Ro­berts’in ara pa­sın­da ce­za sa­ha­sın­da top­la bu­lu­şan İz­zet, pla­se bir vu­ruş­la hem ken­di­si­nin hem de ta­kı­mı­nın ikin­ci go­lü­nü kay­det­ti. > Al­tay VA­ROL-De­niz­li (İHA) A­ta­türk S­ta­dı, 25 E­kim 2008 >> DENİZLİ ­Cenk 7 ­Fe­ri­dun 6 K­ra­toch­vil 7 (B­ra­ga dk.83) ? ­Bu­rak 4 ­Çağ­lar 6 ­Mu­sa Si­nan 6 (İs­ma­il Bay­dil dk.60) 4 ­To­mas 6 ­Yu­suf 6 ­Se­la­hat­tin 6 (Mu­rat dk.80) 4 İz­zet 7 ­Ro­berts 7 Ve­ga En­gin İ­van ­Co­u­to T.D. A­li Yal­çın >> G.BİRLİĞİ 2 ­Pe­riç 6 Er­kan 3 (Ad­do dk.22) 5 Em­re 6 T­ra­o­re 6 ­Ha­kan 6 ­Bur­han 6 (Ke­rem dk.72) 4 ­Meh­met Nas 6 T­ro­i­si 7 En­gin 6 ­Mus­ta­fa 6 (Ka­he dk.60) 5 D­ji­te 7 Re­cep ­Seç­kin ­Ko­ray U­ğur T.D. ­Me­sut Bak­kal GOL­LER: T­ro­i­si (dk.1), İz­zet (dk.10 ve 79), D­ji­te (dk.45+1), HA­KEM­LER: Ha­kan Öz­kan, A­dil Si­nem, Mu­rat Şa­hin
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT