BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ediz Hun’la yeşil sayfa

Ediz Hun’la yeşil sayfa

>Ünlü aktör ve biyolog EDİZ HUN, çevre ve ekoloji ile ilgili tüm bilgi ve birikimlerini artık sizlerle paylaşıyorÜnlü aktör ve biyolog EDİZ HUN, çevre ve ekoloji ile ilgili tüm bilgi ve birikimlerini artık sizlerle paylaşıyor Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Türk ba­sı­nın­da bir il­ke im­za ata­rak çev­re ve eko­lo­ji­yi esas alan özel bir say­fa­yı ya­yın­la­ma­ya baş­lı­yor. Dün­ya hız­la kir­le­ni­yor, eko­lo­jik den­ge bo­zu­lu­yor, glo­bal ısın­ma ik­li­mi ve su kay­nak­la­rı­nı teh­dit edi­yor ve in­sa­noğ­lu muh­te­mel bir fe­la­ke­ti âde­ta sey­re­di­yor. İş­te Ye­şil Say­fa Dün­ya­yı, can­lı tür­le­ri­ni ve in­san­lı­ğı teh­dit eden her tür­lü teh­li­ke­ye kar­şı dik­kat çek­mek ve çö­züm öne­ri­le­ri sun­mak için ha­zır­la­nı­yor. Yeşil Sayfa’yı okuyun, siz de bu çabaya katkıda bulunun. İlk YARIN Türkiye’de
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 110302
  % -0.57
 • 4.1002
  % 0.98
 • 5.0027
  % 0.37
 • 5.7212
  % -0.11
 • 174.582
  % -0.25
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT