BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İkiler’de mağazalaşma hızı artıyor

İkiler’de mağazalaşma hızı artıyor

Ka­dın gi­yim mar­ka­sı İki­ler, 08-09 kış se­zo­nun­da 6 ma­ğa­za da­ha aça­ca­ğı­nı bil­dir­di.Ka­dın gi­yim mar­ka­sı İki­ler, 08-09 kış se­zo­nun­da 6 ma­ğa­za da­ha aça­ca­ğı­nı bil­dir­di. Ay­dın, An­ka­ra fo­rum AVM, Ela­zığ’da Miss­land, Bur­sa Or­han­ga­zi Göl­park AVM, Pen­dik Kurt­köy’de At­lan­tis AVM ve Fa­tih Ak­de­niz Cad­de­sin­de açı­la­cak ma­ğa­za­la­rıy­la da­ha çok ka­dı­na ulaş­ma­yı plan­la­yan İki­ler yet­ki­li­le­ri, “Kla­sik Güç, Sah­ne, De­rin­lik, Şe­hir Ama­zon­la­rı ve Şi­ir­sel Yü­rü­yüş” te­ma­la­rıy­la id­di­alı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT