BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Erkeklerin korkulu rüyası andropoz!

Erkeklerin korkulu rüyası andropoz!

Tes­tes­te­ron hor­mo­nu­nun azal­ma­sın­dan kay­nak­la­nan ve “er­kek me­no­po­zu” olarak kabul edilen andropoz, özel­lik­le 65 yaş üs­tü er­kek­le­ri et­ki­li­yor ve yor­gun­luk, uy­ku­suz­luk, is­tek­siz­lik gi­bi be­lir­ti­ler­le ken­di­ni gös­te­ri­yor.Tes­tes­te­ron hor­mo­nu­nun azal­ma­sın­dan kay­nak­la­nan ve “er­kek me­no­po­zu” olarak kabul edilen andropoz, özel­lik­le 65 yaş üs­tü er­kek­le­ri et­ki­li­yor ve yor­gun­luk, uy­ku­suz­luk, is­tek­siz­lik gi­bi be­lir­ti­ler­le ken­di­ni gös­te­ri­yor. Sa­de­ce İn­gil­te­re’de 840 bin er­kek, andro­poz teh­di­di al­tın­da bu­lu­nu­yor. Özel­lik­le dia­bet has­ta­sı olan­la­rın mu­hak­kak tes­tes­te­ron se­vi­ye­le­ri­ni ölç­tür­me­le­ri ge­re­ki­yor. Has­ta­lık, hor­mon des­tek te­da­vi­siy­le vü­cu­da tes­tes­te­ron ve­ri­le­rek te­da­vi edi­le­bi­li­yor. Te­da­vi­nin kan pıh­tı­laş­ma­sı ve ki­lo kay­bı gi­bi yan et­ki­le­ri ola­bi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT