BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Raymond Weil’in son gözdesi

Raymond Weil’in son gözdesi

Ün­lü İs­viç­re­li sa­at üre­ti­ci­si Ray­mond We­il’in me­ka­nik fre­elan­cer ko­lek­si­yo­nu­nun ilk ta­rih gös­ter­ge­li kro­nog­ra­fı, ki­şi­lik­li ve şe­hir­li bir er­kek mo­de­li.Ün­lü İs­viç­re­li sa­at üre­ti­ci­si Ray­mond We­il’in me­ka­nik fre­elan­cer ko­lek­si­yo­nu­nun ilk ta­rih gös­ter­ge­li kro­nog­ra­fı, ki­şi­lik­li ve şe­hir­li bir er­kek mo­de­li. Fre­elan­cer Chro­nog­raph, mo­dern renk­le­ri, ya­lın ta­sa­rı­mı, öl­çü­lü ve den­ge­li dış hat­la­rı ile dik­kat çe­ki­yor. Mat si­yah kad­ra­nı, in­ce ve za­rif sti­li ile Fre­elan­cer Chro­nog­raph, ko­lek­si­yo­nun ori­ji­nal ru­hu­na sa­dık ka­la­rak ce­sur bir mi­ni­ma­list yak­la­şı­mı be­nim­si­yor. Saa­tin kad­ra­nın­da­ki alan­da sa­at, da­ki­ka, sa­ni­ye, kro­nog­raf ve ta­rih gi­bi çe­şit­li fonk­si­yon­lar yer alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT