BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > FOTOĞRAFÇILAR ‘GERÇEĞİN’ PEŞİNDE

FOTOĞRAFÇILAR ‘GERÇEĞİN’ PEŞİNDE

İs­tan­bul Fo­toğ­raf ve Si­ne­ma A­ma­tör­le­ri Der­ne­ği (İF­SAK) ta­ra­fın­dan bu yıl 21.’si dü­zen­le­nen “İs­tan­bul Fo­toğ­raf Gün­le­ri”, Ta­rık Za­fer Tu­na­ya Kül­tür Mer­ke­zin­de baş­la­dı. “Ger­çek” baş­lık­lı te­ma­tik bö­lü­mün­de yer a­lan fo­toğ­raf ser­gi­le­ri i­le ka­sım a­yı bo­yun­ca de­vam e­de­cek et­kin­lik, fo­toğ­raf­se­ver­le­ri bir a­ra­ya ge­ti­re­cek.İs­tan­bul Fo­toğ­raf ve Si­ne­ma A­ma­tör­le­ri Der­ne­ği (İF­SAK) ta­ra­fın­dan bu yıl 21.’si dü­zen­le­nen “İs­tan­bul Fo­toğ­raf Gün­le­ri”, Ta­rık Za­fer Tu­na­ya Kül­tür Mer­ke­zin­de baş­la­dı. “Ger­çek” baş­lık­lı te­ma­tik bö­lü­mün­de yer a­lan fo­toğ­raf ser­gi­le­ri i­le ka­sım a­yı bo­yun­ca de­vam e­de­cek et­kin­lik, fo­toğ­raf­se­ver­le­ri bir a­ra­ya ge­ti­re­cek. Bu yıl­ki “Fo­toğ­raf Gün­le­ri’n­de” yurt dı­şın­dan ko­nuk o­la­cak fo­toğ­raf sa­nat­çı­la­rı a­ra­sın­da, ö­dül­lü Çek ba­sın fo­toğ­raf­la­rı ve S­lo­vak­ya’nın ün­lü fo­toğ­raf­çı­sı Ka­rol Kal­lay i­le Ni­ko Gu­i­do yer a­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT