BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­ba­can AB tu­ru­na çı­kı­yor

Ba­ba­can AB tu­ru­na çı­kı­yor

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci A­li Ba­ba­can, Mar­sil­ya, Ro­ma, P­rag ve Lond­ra’yı kap­sa­yan dört gün­lük AB tu­ru­na çı­kı­yor.Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci A­li Ba­ba­can, Mar­sil­ya, Ro­ma, P­rag ve Lond­ra’yı kap­sa­yan dört gün­lük AB tu­ru­na çı­kı­yor. Ba­ba­can ilk o­la­rak Bar­ce­lo­na sü­re­ci kapsamında Dı­şiş­le­ri Ba­kan­la­rı top­lan­tı­sı­na ka­tıl­mak i­çin F­ran­sa’nın li­man ken­ti Mar­sil­ya’ya gi­de­cek. Ya­rın ak­şam Ro­ma’da Türk­-İ­tal­yan fo­ru­mu­na ka­tı­la­cak o­lan Ba­ba­can, per­şem­be gü­nü de Lond­ra’da İn­gil­te­re Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Da­vid Mi­li­band’la bir a­ra­ya ge­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT