BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hakkari’de yine aynı senaryo

Hakkari’de yine aynı senaryo

Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın Hak­ka­ri zi­ya­re­ti ön­ce­si bazı mahallelerde yo­lu tra­fi­ğe ka­pa­tan gös­te­ri­ci­le­re po­lis zırh­lı araç­lar­la mü­da­ha­le et­ti.Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın Hak­ka­ri zi­ya­re­ti ön­ce­si bazı mahallelerde yo­lu tra­fi­ğe ka­pa­tan gös­te­ri­ci­le­re po­lis zırh­lı araç­lar­la mü­da­ha­le et­ti. Grup, ateş ya­ka­rak, te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı le­hi­ne slo­gan at­tı. Uya­rı­ya taş­lar­la kar­şı­lık ve­ren gru­bu po­lis bi­ber ga­zı ve taz­yik­li suy­la da­ğıt­tı. Ara so­kak­la­ra ka­çan gös­te­ri­ci­ler, ateş ya­ka­rak ba­ri­kat kur­du. Po­lis, ara so­kak­lar­da top­la­nan gös­te­ri­ci­le­ri de da­ğıt­tı. Öte yan­dan, Hak­ka­ri’de çöp­ler top­lan­ma­dı. Bir grup gös­te­ri­ci de Çu­kur­ca’dan Hak­ka­ri’ye ge­len ve için­de AK Par­ti­li­le­rin bu­lun­du­ğu 17 araç­lık kon­vo­ya, taş­lar­la sal­dır­dı. Olay­da ba­zı araç­la­rın cam­la­rı kı­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT