BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kafkasya’da barış

Kafkasya’da barış

Cumhurbaşkanımız, emsali dış ziyaretleri gibi olağanüstü bir başarı ile Gürcistan’dan döndü. Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’da Sayın Demirel’in prestiji, fevkalâdenin bile üzerindedir.Cumhurbaşkanımız, emsali dış ziyaretleri gibi olağanüstü bir başarı ile Gürcistan’dan döndü. Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’da Sayın Demirel’in prestiji, fevkalâdenin bile üzerindedir. Bu netameli coğrafyada en büyük siyasî otorite kabûl ediliyor. Gürcistan, Türkiye’nin dostudur. Türkiye’de Gürcü, Acara ve Abhaz asıllı Türkler’in sayısı milyonun üzerindedir (Acaristan ve Abhazistan, Gürcistan’ın iki otonom yöresidir). Gürcüler, Kafkas Irkları denen grubun nüfusça en kalabalığını oluştururlar. Gürcistan’dakilerin çoğunluğu Ortodoks’tur. Büyük ıslahatçı hükümdarımız Sultan Mahmud’un (saltanatı 1808-1839) annesi Nakş-ı Dil Vâlide-Sultan, Gürcü asıllıdır. Gürcistan, tabiat ve insan güzelliği diyarıdır. Başkan Şevardnadze, Sovyetler Birliği dışişleri bakanlığı yapmış çok tecrübeli bir devlet adamıdır. Hedefi, ülkesini yoksulluktan kurtarmak ve Türkiye’nin peşinden AB üyesi yapmaktır. Engel, Moskova’nın hâlâ emperyal emellerinde direnmesidir. Kafkaslar’ın kuzeyinde akıtılan Çeçen kanı, güneye de sıçradı. Türkiye, Gürcistan’a her türlü desteği vermeye kesin kararlıdır. Ancak büyük problem Ermenistan’dır. Ermenistan, Rusya’nın ve İran’ın baskısı altındadır. Azerbaycan’dan işgal ettiği toprakları boşalttığı an, müreffeh bir ülke hâline gelecektir. Türkiye, Ermenistan’ı hem Avrupa’ya, hem Asya’ya açacaktır. Bunun için Türkeş, Özal ve Demirel çok gayret gösterdiler. Ancak Azerî topraklarını işgal, hiçbir şekilde kabûl göremez. Şimdi Washington’ın desteği, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın muvaffakiyetiyle Güney Kafkasya’da barış ümidi doğdu. Yoksulluktan, zorbalıktan ve savaştan şiddetle kaçınan bir dünyada, sürekli ve tehlikeli çekişmelerden zarardan başka sonuç çıkmaz. Hele Kafkasya gibi iki kıt’anın eşiğindeki bir bölgede. Unutulmamalıdır ki tabiî coğrafya bakımından Kuzey Kafkasya Avrupa’da ve Güney Kafkasya ise Asya’da kalır. Kafkas dağları bölgeyi ikiye ayırır. Karadeniz’le Hazar arasında mutlaka barışı bulmak gerekiyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT