BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bi­meks, Es­park’ta o­to­mo­bil u­çur­du

Bi­meks, Es­park’ta o­to­mo­bil u­çur­du

Bi­meks s­pon­sor­lu­ğun­da Es­park A­lış­ve­riş Mer­ke­zi’n­de 1. yıl kut­la­ma­la­rı­na ö­zel ger­çek­leş­ti­ri­len ‘u­çan o­to­mo­bil’ şo­vu bü­yük il­gi gör­dü.Bi­meks s­pon­sor­lu­ğun­da Es­park A­lış­ve­riş Mer­ke­zi’n­de 1. yıl kut­la­ma­la­rı­na ö­zel ger­çek­leş­ti­ri­len ‘u­çan o­to­mo­bil’ şo­vu bü­yük il­gi gör­dü. Po­li­ü­re­tan­dan ü­re­ti­lip, Al­man­ya’dan ge­ti­ri­len BMW mar­ka o­to­mo­bil man­ken Eb­ru Gü­zel’in şo­vuy­la a­lış­ve­riş mer­ke­zi i­çin­de u­çu­rul­du. Met­re­ler­ce yük­se­ğe çı­kan o­to­mo­bi­li da­ki­ka­lar­ca iz­le­yen­ler şaş­kın­lık­la­rı­nı giz­le­ye­me­di. Bi­meks, bir yıl bo­yun­ca Es­ki­şe­hir­li tek­no­lo­ji­se­ver­le­re şa­şır­tan kam­pan­ya­lar, ca­zip fi­yat­lar ve ö­de­me ko­lay­lık­la­rıy­la sa­yı­sız fır­sat­lar su­nu­yor. Bi­meks ay­rı­ca bu yıl 2008 - 2009 fut­bol se­zo­nun­da Es­ki­şe­hirs­por ku­lü­bü­nün res­mi tek­no­lo­ji s­pon­so­ru ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT