BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ne­fes bo­ru­su­na bil­ye ka­çan ço­cuk yaş gününde öl­dü

Ne­fes bo­ru­su­na bil­ye ka­çan ço­cuk yaş gününde öl­dü

Ak­sa­ray’ın Gü­la­ğaç il­çe­sin­de ne­fes bo­ru­su­na bil­ye ka­çan ço­cuk do­ğum gü­nün­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Ak­sa­ray’ın Gü­la­ğaç il­çe­sin­de ne­fes bo­ru­su­na bil­ye ka­çan ço­cuk do­ğum gü­nün­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 3 ya­şın­da­ki İm­dat Can Kap­lan, Ak­me­zar kö­yün­de­ki ev­le­rin­de tek ba­şı­na oyun oy­na­dı­ğı sı­ra­da eli­ne ge­çen bil­ye­yi ağ­zı­na gö­tür­dü. Bil­ye­nin ne­fes bo­ru­su­na git­me­si so­nu­cu ha­va­sız ka­lan Kap­lan, ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Kap­lan’ın ak­şam kut­la­na­cak do­ğum gü­nü için an­ne ve ba­ba­sı­nın alış­ve­riş yap­mak üze­re il­çe mer­ke­zi­ne git­ti­ği, ola­yın kü­çük ço­cu­ğa ba­ba­an­ne­si­nin bak­tı­ğı sı­ra­da ger­çek­leş­ti­ği kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT