BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İş ye­rin­de sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan ka­dın öl­dü

İş ye­rin­de sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan ka­dın öl­dü

Kır­şe­hir’de iş ye­rin­de si­lah­lı sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan bir ka­dın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Kır­şe­hir’de iş ye­rin­de si­lah­lı sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan bir ka­dın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re, ak­şam sa­at­le­rin­de Uzun Çar­şı’da in­şa­at mal­ze­me­si sa­tı­şı ya­pan Hül­ya I. (45), kim­li­ği be­lir­siz ki­şi ya da ki­şi­le­rin si­lah­lı sal­ dı­rı­sı­na uğ­ra­dı. Hül­ya I. olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, kim­li­ği be­lir­siz ki­şi ya da ki­şi­ler ise olay ye­rin­den kaç­tı. Si­lah ses­le­ri üze­ri­ne ha­ber ve­ril­me­siy­le böl­ge­ye ge­len ekip­ler ge­niş çap­lı so­ruş­tur­ma baş­la­ttı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT