BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çal­dık­la­rı o­to­mo­bil­le­ri sa­hip­le­ri­ne sa­tı­yor­lar­dı

Çal­dık­la­rı o­to­mo­bil­le­ri sa­hip­le­ri­ne sa­tı­yor­lar­dı

İs­tan­bul ve Ko­ca­e­li’n­de ev ve iş yer­le­rin­den hır­sız­lık yap­tık­la­rı, ay­rı­ca çal­dık­la­rı o­to­mo­bil­le­ri sa­hip­le­ri­ne pa­ra kar­şı­lı­ğı ge­ri ve­re­rek hak­sız ka­zanç sağ­la­dık­la­rı ö­ne sü­rü­len ve “Kur­fa­lı­lar Çe­te­si” o­la­rak ta­nı­nan bir suç ör­gü­tü­ne ü­ye 22 ki­şi ya­ka­lan­dı.İs­tan­bul ve Ko­ca­e­li’n­de ev ve iş yer­le­rin­den hır­sız­lık yap­tık­la­rı, ay­rı­ca çal­dık­la­rı o­to­mo­bil­le­ri sa­hip­le­ri­ne pa­ra kar­şı­lı­ğı ge­ri ve­re­rek hak­sız ka­zanç sağ­la­dık­la­rı ö­ne sü­rü­len ve “Kur­fa­lı­lar Çe­te­si” o­la­rak ta­nı­nan bir suç ör­gü­tü­ne ü­ye 22 ki­şi ya­ka­lan­dı. Bu ki­şi­ler­le bir­lik­te 38 a­det ça­lın­tı o­to­mo­bil, 10 g­ram es­rar, 6 ça­lın­tı kon­tak a­nah­ta­rı, 3 ça­lın­tı p­laz­ma te­le­viz­yon, 1 ku­ru sı­kı ta­ban­ca, 1 av tü­fe­ği, bi­ri u­çak­sa­var, 6’sı G-3 fi­şe­ği ol­mak ü­ze­re 32 fi­şek, 2 sah­te sü­rü­cü bel­ge­si, bir sah­te nü­fus cüz­da­nı i­le hır­sız­lık­ta kul­la­nı­lan suç a­let­le­ri ve hır­sız­lık­tan el­de e­dil­di­ği sa­nı­lan 510 YTL e­le ge­çi­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT