BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Du­va­rı de­lip 2 ki­lo al­tın çal­dı­lar

Du­va­rı de­lip 2 ki­lo al­tın çal­dı­lar

Eren­köy’de ev ve iş yer­le­ri­ne da­da­nan hır­sız­lar ma­hal­le sa­kin­le­ri­ni ca­nın­dan bez­dir­di. Son ola­rak bir ku­yum­cu dük­ka­nı­na gi­ren hır­sız­lar, 2 ki­lo al­tın ça­la­rak ka­yıp­la­ra ka­rış­tı.> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Eren­köy’de ev ve iş yer­le­ri­ne da­da­nan hır­sız­lar ma­hal­le sa­kin­le­ri­ni ca­nın­dan bez­dir­di. Son ola­rak bir ku­yum­cu dük­ka­nı­na gi­ren hır­sız­lar, 2 ki­lo al­tın ça­la­rak ka­yıp­la­ra ka­rış­tı. İs­tas­yon Cad­de­si Hat­bo­yu so­kak üze­rin­de­ki bir ku­yum­cu­ya ge­ce geç sa­at­ler­de ge­len hır­sız­lar, dük­ka­nın du­va­rı­nı de­le­rek içe­ri gir­di. İçe­ri­de­ki çe­lik ka­sa­yı yan­la­rın­da ge­tir­dik­le­ri ok­si­jen kay­nak tü­püy­le açan hır­sız­lar, ka­sa­da­ki yak­la­şık 2 ki­lo al­tı­nı al­dı. Bir çan­ta­ya da dük­kan­da­ki ziy­net eş­ya­la­rı­nı dol­du­ran hır­sız­lar, dı­şa­rı­dan ge­len ses­ler üze­ri­ne çan­ta­yı bı­ra­kıp 2 ki­lo al­tın­la kaç­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT