BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Gü­müş­pa­la 5938534 Te­pe­üs­tü 4231389 BAĞ­CI­LAR: İrem 6296546 Ki­raz­lı 5507362 Sa­fa 4334136 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Evin 4413415 Öz­perk 5578148 Bur­cu 5533910 De­niz 5524419 Ce­ren 4519619 BA­KIR­KÖY: Ba­rış 5608230 Mer­can 4664979 Ül­ker 5439895 İnan 4258854 Ye­ni Ec­za­ne 5742436 BAY­RAM­PA­ŞA: Özen 5013857 Ye­ni Be­dir 5649626 BE­ŞİK­TAŞ: Arel 2872570 Edi­be 2881188 Gül 2702857 La­le 2366962 BE­YOĞ­LU: Ha­yat 2521087 Göz­de 2537872 Ya­şam 2569148 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Ok­si­jen 6694466 Du­ru 8733133 Elif 8550506 Mü­ge 6893000 Bur­cu 8813896 Gü­zel­ce 8683524 Yi­ğit 8610772 Mar­ma­ra 8751810 Mert 6207268 ÇA­TAL­CA: Emel 7892771 Duy­gu 7713445 EMİ­NÖ­NÜ: Ba­yar 5220371 ESEN­LER: Ka­ra­de­niz 5627436 EYÜP: Bir­gül 6265965 Ba­şar 5459594 Gök­türk De­niz 3221742 FA­TİH: De­ğer 6321683 Öz­gü 5860030 Şe­nay 6317318 Ti­re­bo­lu 5244558 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Bil­ge Ça­lış­kan 5356522 Ulaş 5977190 Nil­gün 5365359 Mar­ma­ra 6168228 Kır­ca­li 5943025 GÜN­GÖ­REN: Esen 6773634 Öz­bek 5068356 De­niz 4830047 KA­ĞIT­HA­NE: De­va 2227005 Ak­bu­lut 2693313 Ar­zu­man 2705330 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Bay­ram­te­pe 6870414 Işık 6718428 Nur­han 4942624 Nur­şen 5990171 Can 5809749 Umut 5796795 SA­RI­YER: Ün­lü 2291009 Ye­ni Sa­ray 2715245 Sİ­LİV­Rİ: Halk 7287000 Sön­mez 5095556 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa 2893188 İn­ci 2179005 Al­per 2462201 Şiş­li Işık 2482359 ZEY­TİN­BUR­NU: Can 5582159 Ye­ni Ha­yat 4161212 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 Mer­kez 3826392 Ha­yat 3519907 Ada 3814775 BEY­KOZ: Pa­şa­bah­çe 3310074 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Bil­ge 4450726 Gün­doğ­du 4166757 Ma­ya 5671404 Ön­der­sev 3557131 Se­vim­li 3584668 Tü­lay 3375264 Ül­gür 3602534 De­va 3492654 Zırh­lı­oğ­lu 3455218 De­niz 5744841 Fı­rat 5766517 KAR­TAL: Ya­zı­cı 3890139 Der­ya 5172118 Kur­fa­lı Şi­fa 3098344 Vey­sel Ka­ra­ni 4963655 So­ğan­lık 3778116 Me­sut 3740331 Pı­nar 4515333 Ay­gün 6600667 MAL­TE­PE: Uğur 4274901 Sim­la 4892174 Te­kin 4420517 PEN­DİK: Ye­ni­şe­hir 4822150 Gü­ven 4935655 Me­lik 3975559 Ekin 3540593 SUL­TAN­BEY­Lİ: Çi­çek 4961495 Gü­neş 5925438 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 Ça­yı­roğ­lu 7115066 TUZ­LA: Sev­gi 3953401 Şi­fa 4230053 ÜM­RA­Nİ­YE: Ni­hal 6114799 Ece 6213403 Şi­fa 4846262 Aka­de­mi 6316441 Bur­cu 5214525 ÜS­KÜ­DAR: İca­di­ye 3424400 Ta­lim­ha­ne 3080024 Can­su 4812067 Na­lan 5212296 Al­tın 5530161 Can 3417474 Yel­da 3349719
Kapat
KAPAT