BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 5 te­rö­rist, et­kin piş­man­lık­tan fay­da­lan­dı

5 te­rö­rist, et­kin piş­man­lık­tan fay­da­lan­dı

Irak’ın ku­ze­yin­de­ki te­rör ör­gü­tü PKK kamp­la­rın­dan ka­ça­rak, gü­ven­lik güç­le­ri­ne tes­lim olan 5 te­rö­rist, “et­kin piş­man­lık” hü­küm­le­rin­den ya­rar­la­na­rak ser­best kal­dı.Irak’ın ku­ze­yin­de­ki te­rör ör­gü­tü PKK kamp­la­rın­dan ka­ça­rak, gü­ven­lik güç­le­ri­ne tes­lim olan 5 te­rö­rist, “et­kin piş­man­lık” hü­küm­le­rin­den ya­rar­la­na­rak ser­best kal­dı. 10 Ka­sım’da Si­lo­pi’de tes­lim olan ör­güt üye­le­ri­nin; “her­han­gi bir su­çun iş­len­me­si­ne iş­ti­rak et­mek­si­zin, gö­nül­lü ola­rak ör­güt­ten ay­rıl­dık­la­rı” ge­rek­çe­siy­le, “et­kin piş­man­lık” hü­küm­le­rin­den ya­rar­lan­dı­rı­la­rak ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT