BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 150 bin YTL için aya­ğı ke­si­le­cek

150 bin YTL için aya­ğı ke­si­le­cek

Ata­nur Ay­dın, he­nüz 17 ya­şın­da bir genç; ama ya­şıt­la­rı gi­bi yü­rü­yüp ko­şa­mı­yor. Lö­se­mi­yi ye­nen, He­pa­tit B ve C ile bo­ğu­şan Ata­nur şim­di de ke­mik eri­me­siy­le mü­ca­de­le edi­yor.Ata­nur Ay­dın, he­nüz 17 ya­şın­da bir genç; ama ya­şıt­la­rı gi­bi yü­rü­yüp ko­şa­mı­yor. Lö­se­mi­yi ye­nen, He­pa­tit B ve C ile bo­ğu­şan Ata­nur şim­di de ke­mik eri­me­siy­le mü­ca­de­le edi­yor. Ata­nur için önü­müz­de­ki gün­ler­de 150 bin YTL top­lan­maz­sa, yü­rü­ye­me­di­ği aya­ğı­nı da kay­be­de­cek. Ai­le­ye yar­dım yap­mak is­te­yen­ler İs­tan­bul Va­li­li­ği ona­yıy­la açı­lan TC Zi­ra­at Ban­ka­sı Ga­zi­os­man­pa­şa Şu­be­si’nde­ki 0592-50280403-5001 No’lu he­sa­ba yar­dım­da bu­lu­na­bi­lir. Ay­rı­ca 0535 964 82 95 No’lu cep te­le­fo­nun­dan da Ci­han Ay­dın’a ula­şı­la­bi­lir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT