BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­rım met­re­lik at gö­ren­le­ri şa­şır­tı­yor

Ya­rım met­re­lik at gö­ren­le­ri şa­şır­tı­yor

İn­gil­te­re’de ya­şa­yan Lucy isim­li at, sa­de­ce 48 cm uzun­lu­ğuy­la gö­ren­le­ri şa­şır­tı­yor.İn­gil­te­re’de ya­şa­yan Lucy isim­li at, sa­de­ce 48 cm uzun­lu­ğuy­la gö­ren­le­ri şa­şır­tı­yor. Di­ğer at­lar gi­bi ko­şup oy­na­yan, hat­ta on­lar­la ya­rı­şan Lucy’nin ve­te­ri­ner sa­hi­bi San­dra Pon­der; onu se­ve­rek al­dı­ğı­nı, ama ilk al­dı­ğın­da bu ka­dar kü­çük ka­la­ca­ğı­nı tah­min et­me­diğ­ni söy­le­di. Mi­nik at me­rak­lı­sı Pon­der’in 14 ta­ne da­ha kü­çük atı var.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT