BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dağa çıkmadan ya­ka­lan­dı­lar

Dağa çıkmadan ya­ka­lan­dı­lar

Hak­ka­ri’nin Çu­kur­ca il­çe­sin­de, te­rör ör­gü­tü PKK’ya ka­tıl­mak is­te­yen 2 ki­şi tu­tuk­lan­dı.Hak­ka­ri’nin Çu­kur­ca il­çe­sin­de, te­rör ör­gü­tü PKK’ya ka­tıl­mak is­te­yen 2 ki­şi tu­tuk­lan­dı. Bir is­tih­ba­ra­tı de­ğer­len­di­ren jan­dar­ma e­kip­le­ri, te­rör ör­gü­tü PKK kamp­la­rı­na ka­tıl­mak ü­ze­re Di­yar­ba­kır’dan Çu­kur­ca’ya ge­len Y.Ş (18) ad­lı ka­dın i­le E.K’yı (19), Çığ­lı kö­yü ya­kın­la­rın­da ya­ka­lan­dı. E.K. i­le Y.Ş, çı­ka­rıl­dık­la­rı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT