BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ken­di mar­ka­mız­la boy gös­te­re­lim

Ken­di mar­ka­mız­la boy gös­te­re­lim

MÜ­Sİ­AD Ge­nel Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan, “Tür­ki­ye’nin dün­ya pa­za­rın­da önem­li bir ye­ri olan teks­til sek­tö­rü­nün yük­sek ka­li­te­de, mar­ka ürün­le­rin üre­ti­lip sa­tıl­dı­ğı bir ya­pı­ya dö­nüş­me­si ni­ha­i he­de­fi­miz ol­ma­lı­dır” de­di.MÜ­Sİ­AD Ge­nel Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan, “Tür­ki­ye’nin dün­ya pa­za­rın­da önem­li bir ye­ri olan teks­til sek­tö­rü­nün yük­sek ka­li­te­de, mar­ka ürün­le­rin üre­ti­lip sa­tıl­dı­ğı bir ya­pı­ya dö­nüş­me­si ni­ha­i he­de­fi­miz ol­ma­lı­dır” de­di. Vardan “Dün­ya­da ar­tık ül­ke­ler, şe­hir­ler, ürün­ler mar­ka­la­rı yü­zün­den ta­nı­tıl­mak­ta ve ca­zi­be­le­ri ar­tı­rıl­mak­ta­dır. Ken­di mar­ka­la­rı­mı­zı çı­ka­rıp, ih­raç et­me yol­la­rı­nı ara­ma­lı­yız” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93713
  % 0.46
 • 5.4285
  % -0.83
 • 6.1464
  % -0.74
 • 6.9891
  % -1.65
 • 212.203
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT