BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DERBİYE BÜNYAMİN GEZER

DERBİYE BÜNYAMİN GEZER

MHK, bir ye­ni­lik ya­pa­rak ha­kem­le­ri pa­zar gü­nün­den a­çık­la­ma ka­ra­rı al­dı.MHK, bir ye­ni­lik ya­pa­rak ha­kem­le­ri pa­zar gü­nün­den a­çık­la­ma ka­ra­rı al­dı. Bu­na gö­re 13.haf­ta­nın ha­kem ta­yin­le­ri şu şe­kil­de: Kay­se­ri-T­rab­zon (Ha­lis Öz­kah­ya), Es­ki­şe­hir-­De­niz­li (Öz­güç Tür­kalp), Si­vas-G.An­tep (Cü­neyt Ça­kır), An­ka­ra-M­KE A.Gü­cü (Hü­se­yin Gö­çek), F.Bah­çe-­Be­şik­taş (Bün­ya­min Ge­zer), G.Bir­li­ği-­Be­le­di­ye (M.Ka­mil A­bi­toğ­lu), Bur­sa­-An­tal­ya (Su­at Ars­lan­bo­ğa), Ko­ca­e­li-­Kon­ya (Ko­ray Gen­çer­ler), G.Sa­ray-­Ha­cet­te­pe (Sü­ley­man A­bay).
Kapat
KAPAT