BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yu­suf Öz­bi­len­ler ve­fat et­ti

Yu­suf Öz­bi­len­ler ve­fat et­ti

İh­las Hol­ding es­ki ça­lı­şan­la­rın­dan Yu­suf Öz­bi­len­ler Hakk’ın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu.İh­las Hol­ding es­ki ça­lı­şan­la­rın­dan Yu­suf Öz­bi­len­ler Hakk’ın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu. 49 ya­şın­da ve­fat eden Öz­bi­len­ler için Mar­ma­ra Ev­le­ri 1. Kı­sım Ca­mi­i’nde dün ikin­di na­ma­zı­nı mü­te­akip ce­na­ze na­ma­zı kı­lın­dı. Dost ve ak­ra­ba­la­rı­nın da ka­tıl­dı­ğı na­ma­zın ar­dın­dan Öz­bi­len­ler’in naa­şı Ya­kup­lu kab­ris­tan­ı­na def­ne­dil­di. Mer­hu­ma Al­la­hü te­âlâ­dan rah­met, ke­der­li ai­le­si­ne ve dost­la­rı­na sa­bır­lar di­li­yo­ruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT