BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Karayalçın istifa etti

Karayalçın istifa etti

CHP’nin An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan a­da­yı Mu­rat Ka­ra­yal­çın, dün SHP Ge­nel Baş­kan­lı­ğın­dan ay­rıl­dı. Ka­ra­yal­çın, CHP’ye ö­nü­müz­de­ki gün­ler­de ge­çe­ce­ği­ni söy­le­di.CHP’nin An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan a­da­yı Mu­rat Ka­ra­yal­çın, dün SHP Ge­nel Baş­kan­lı­ğın­dan ay­rıl­dı. Ka­ra­yal­çın, CHP’ye ö­nü­müz­de­ki gün­ler­de ge­çe­ce­ği­ni söy­le­di. Ga­ze­te­ci­le­rin An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek’in ken­di­si­ni can­lı ya­yın­da tar­tış­ma­ya da­vet et­me­si­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı ü­ze­ri­ne, Ka­ra­yal­çın, “Ben 2004’te bu tar­tış­ma­nın ol­ma­sı­nı is­te­miş­tim a­ma gelmemişti. Her­hal­de bir bil­di­ği var­dır” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT