BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İngiltere’den bir dizi tedbir

İngiltere’den bir dizi tedbir

İn­gil­te­re’de hü­kü­met, eko­no­mi­yi can­lan­dır­mak için KDV oran­la­rı­nı 2,5 pu­an dü­şü­re­rek yüz­de 15’e çek­ti.İn­gil­te­re’de hü­kü­met, eko­no­mi­yi can­lan­dır­mak için KDV oran­la­rı­nı 2,5 pu­an dü­şü­re­rek yüz­de 15’e çek­ti. Hü­kü­met eko­no­mi­ye 20 mil­yar ster­lin ci­va­rın­da pa­ra en­jek­te ede­cek. Araç ver­gi­le­ri­ni ar­tır­ma pla­nı­ ile ku­rum­lar ver­gi­sin­deki ar­tı­ş da bir sü­re da­ha ertelenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT