BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş­lev­sel fon­ksiyon­lar ­Ca­si­o’da bu­luş­tu

İş­lev­sel fon­ksiyon­lar ­Ca­si­o’da bu­luş­tu

Ca­si­o Sa­at, çok özel Gold La­bel Se­ri­si­nin ye­ni ürü­nü­nü tü­ke­ti­ci­ler­le bu­luş­tu­ru­yor. İş­lev­sel fonk­si­yon­la­rı­nı, spor­tif ve şık­lık ile bü­tün­leş­ti­ren Ca­si­o Edi­fi­ce Gold La­bel se­ri­si, so­fis­ti­ke bir ürün ola­rak dik­kat çe­ki­yor.Ca­si­o Sa­at, çok özel Gold La­bel Se­ri­si­nin ye­ni ürü­nü­nü tü­ke­ti­ci­ler­le bu­luş­tu­ru­yor. İş­lev­sel fonk­si­yon­la­rı­nı, spor­tif ve şık­lık ile bü­tün­leş­ti­ren Ca­si­o Edi­fi­ce Gold La­bel se­ri­si, so­fis­ti­ke bir ürün ola­rak dik­kat çe­ki­yor. Mo­del­ler, Ro­se gold kap­la­ma kor­don ve ka­sa, ay­nı za­man­da yük­sek ka­li­te­de sa­fir cam kul­la­nı­la­rak üre­til­di. Ürü­nün ta­sa­rım­la­rın­dan yo­la çı­kı­la­rak lo­go­sun­da da al­tın ren­gi kul­la­nıl­dı. Sa­at me­rak­lı­la­rı için özel ola­rak sı­nır­lı sa­yı­da üre­ti­len ‘Gold La­bel’ 3 yıl ga­ran­ti gü­ven­ce­si ile sa­tı­şa su­nu­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT