BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’nin Os­car­la­rı için ge­ri sa­yım

Tür­ki­ye’nin Os­car­la­rı için ge­ri sa­yım

Turk­cell’in ana spon­sor­lu­ğun­da ger­çek­leş­ti­ri­len ve Türk si­ne­ma­sı­nın Os­car Ödül­le­ri ola­rak ka­bul edi­len ‘Ye­şil­çam Ödül­le­ri’, 3 Mart’ta dü­zen­le­ne­cek muh­te­şem bir tö­ren­le ikin­ci kez sa­hip­le­ri­ni bu­la­cak.M.Kurt­bay Önür Turk­cell’in ana spon­sor­lu­ğun­da ger­çek­leş­ti­ri­len ve Türk si­ne­ma­sı­nın Os­car Ödül­le­ri ola­rak ka­bul edi­len ‘Ye­şil­çam Ödül­le­ri’, 3 Mart’ta dü­zen­le­ne­cek muh­te­şem bir tö­ren­le ikin­ci kez sa­hip­le­ri­ni bu­la­cak. “Ye­şil­çam Ödül­le­ri” için 2008 yı­lı bo­yun­ca viz­yo­na gi­ren 44 Türk fil­mi­ 11 dal­da ya­rı­şa­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT