BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 33 met­re­lik dev pas­ta

33 met­re­lik dev pas­ta

En­do­nez­ya’nın baş­ken­ti Ja­kar­ta’da Ni­la Sa­ri ad­lı çıl­gın bir pas­ta­cı çam ağa­cı şek­lin­de 33 met­re bo­yun­da yaptığı pas­tay­la dün­ya re­kor­lar ki­ta­bı­na gir­me­yi amaç­lı­yor.En­do­nez­ya’nın baş­ken­ti Ja­kar­ta’da Ni­la Sa­ri ad­lı çıl­gın bir pas­ta­cı çam ağa­cı şek­lin­de 33 met­re bo­yun­da yaptığı pas­tay­la dün­ya re­kor­lar ki­ta­bı­na gir­me­yi amaç­lı­yor. Dün­ya­nın en bü­yük pas­ta­sı­nı yap­mak­la gö­rev­li ça­lı­şan­ların is­te­di­ği ye­re şe­kil ver­me­si için bir mer­di­ven kul­lan­mak zo­run­da. Yılbaşı kut­la­ma­la­rı için ya­pı­lan dev pas­ta çe­şit­li kü­çük pas­ta­lar­dan olu­şu­yor. Pas­ta ağa­cı­nın kat­la­rı­nı oluş­tu­ran bu par­ça­lar, tah­ta­lar kul­la­nı­la­rak oluşturuldu.
Kapat
KAPAT