BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Er­den Ec­za­ne­si 5095295 Ulu­soy Ec­za­ne­si 4231555 BAĞ­CI­LAR: Ol­gun Ec­za­ne­si 6551935 To­ra­man Ec­za­ne­si 5690270 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Er­soy Ec­za­ne­si 5558309 Hik­met Ec­za­ne­si 4412411 Ay­nur Ec­za­ne­si 6423828 Eken Ec­za­ne­si 5519120 Ya­se­min Ec­za­ne­si 6526100 BA­KIR­KÖY: Okan Ec­za­ne­si 5439624 Per­ran Ec­za­ne­si 5437998 Se­her Ec­za­ne­si 5435707 İnan Ec­za­ne­si 4258854 Gün Ec­za­ne­si 5737076 BAY­RAM­PA­ŞA: Ye­ni Ec­za­ne 6144555 Ay­ça Ec­za­ne­si 6149922 BE­ŞİK­TAŞ: Ma­cit Me­te Ec­za­ne­si 2650535 Na­lan Sön­mez Ec­za­ne­si 2369111 Asu­man Mi­lar Ec­za­ne­si 3257363 Eyü­boğ­lu Ec­za­ne­si 2596586 BE­YOĞ­LU: Gün­se­li Ec­za­ne­si 2430230 Agaç­la­ral­tı Ec­za­ne­si 2530198 Gül Ec­za­ne­si 2506291 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Ar­ma­ğan Ec­za­ne­si 6699300 İpek Ec­za­ne­si 8723268 As­lı Ec­za­ne­si 8802013 Ku­ru­çeş­me Ec­za­ne­si 8865288 Bü­yük­çek­me­ce Za­fer Ecz. 8831352 Ba­tı­köy Ec­za­ne­si 8635593 Te­pe­cik Ec­za­ne­si 8612566 Sa­ru­han Ec­za­ne­si 8750484 Ta­lat­pa­şa Ec­za­ne­si 6206677 ÇA­TAL­CA: Ege Ec­za­ne­si 7893148 Ha­dım­köy Ec­za­ne­si 7712325 EMİ­NÖ­NÜ: Ni­şan­cı Ec­za­ne­si 5161141 ESEN­LER: Es­lem Ec­za­ne­si 4315305 Ezel Dün­dar Ec­za­ne­si 4870000 Za­man Ec­za­ne­si 5080777 EYÜP: Bir­gül Ec­za­ne­si 6138630 FA­TİH: Ça­pa Sıh­hat Ec­za­ne­si 6213315 Ha­se­ki Sağ­lık Ec­za­ne­si 6329395 Nec­det Ec­za­ne­si 5857310 Ay­dın Ec­za­ne­si 6319363 Kur­tul­muş Ec­za­ne­si 5211261 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Mer­ve Ec­za­ne­si 6500493 Şi­rin Ec­za­ne­si 5376514 As­lı Ec­za­ne­si 5976009 De­niz Ec­za­ne­si 4191593 Si­nan Ec­za­ne­si 5811064 Şa­fak Ec­za­ne­si 5941309 GÜN­GÖ­REN: Me­tin Ec­za­ne­si 5569703 Ya­zı­cı Ec­za­ne­si 5539411 Ömer Ec­za­ne­si 5751834 KA­ĞIT­HA­NE: Se­ma Ec­za­ne­si 3216180 Do­lu­nay Ec­za­ne­si 2816337 Mu­kad­der Ec­za­ne­si 2646905 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Der­man Ec­za­ne­si 6870761 Gül­şen Ec­za­ne­si 6964766 Şi­fa Ec­za­ne­si 5416717 Se­vi­ye Ec­za­ne­si 6248765 Pa­ker Ec­za­ne­si 5806317 SA­RI­YER: İs­tin­ye Ez­gi Ec­za­ne­si 2770799 Bal­ta­li­ma­nı Ec­za­ne­si 2425191 Sİ­LİV­Rİ: Ca­nan Ec­za­ne­si 7275852 Gü­lay Ec­za­ne­si 7318824 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa Halk Ec­za­ne­si 2898669 Cum­hur Ec­za­ne­si 2134539 Atı­lım Ec­za­ne­si 2300322 Emel Ec­za­ne­si 2361189 ZEY­TİN­BUR­NU: Gür­can Ec­za­ne­si 4154639 Zey­tin Ec­za­ne­si 4167608 AV­RU­PA YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da Ec­za­ne­si 3812112 Halk Ec­za­ne­si 3827693 Halk Ec­za­ne­si 3518432 Kı­na­lı Ec­za­ne­si 3814151 BEY­KOZ: Bil­ge Ec­za­ne­si 4259490 Ka­ya Ec­za­ne­si 3320438 Mu­rat Ec­za­ne­si 4792590 KA­DI­KÖY: Koç­kan Ec­za­ne­si 3730058 Pu­rut Ec­za­ne­si 3620211 Ba­şak Ec­za­ne­si 3503007 Çağ­rı Ec­za­ne­si 3606255 Do­ğuş Ec­za­ne­si 5672442 Gü­lay Ec­za­ne­si 3632529 Zey­nep Ec­za­ne­si 3846959 Na­zar Ec­za­ne­si 3303761 Se­lin Ec­za­ne­si 3254461 Zırh­lı­oğ­lu Ec­za­ne­si 3388826 Fa­tih Ec­za­ne­si 5740335 Flo­ra Ec­za­ne­si 5774218 KAR­TAL: Gök­berk Ec­za­ne­si 3055237 Işık Ec­za­ne­si 4883093 Na­zar Ec­za­ne­si 4522481 Vey­sel Ka­ra­ni Ec­za­ne­si 4963655 Der­man Ec­za­ne­si 3777507 Me­li­ke Ec­za­ne­si 4881521 Gü­len Ec­za­ne­si 4521755 MAL­TE­PE: Dur­can Ec­za­ne­si 4212432 Ez­gi Ec­za­ne­si 5184954 Ataç Ec­za­ne­si 3526086 PEN­DİK: En­gin Ec­za­ne­si 3780110 Öz­lem Ec­za­ne­si 3924212 Say­dam Ec­za­ne­si 3543724 Bu­ket Ec­za­ne­si 3540776 SUL­TAN­BEY­Lİ: Elif Ec­za­ne­si 3982843 Şİ­LE: Şi­fa Ec­za­ne­si 7218169 Şi­le Ec­za­ne­si 7114357 TUZ­LA: Öz­lem Ec­za­ne­si 3958541 Şi­fa Ec­za­ne­si 4230053 ÜM­RA­Nİ­YE: Pa­zar­ba­şı Ec­za­ne­si 6126660 Ecem Ec­za­ne­si 5265703 Tunç Ec­za­ne­si 6226814 Gök­çe Ec­za­ne­si 6324816 Eda Ec­za­ne­si 4818151 Se­ma Ec­za­ne­si 5203690 Umut Ec­za­ne­si 4558988 ÜS­KÜ­DAR: Bey­ler­be­yi Ec­za­ne­si 3182398 Ece Ec­za­ne­si 4624499 Ya­vuz Ec­za­ne­si 4612614 Şeb­nem Ec­za­ne­si 4928987
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT