BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ka­pa­dok­ya’da Şa­ir­ler Şö­le­ni

Ka­pa­dok­ya’da Şa­ir­ler Şö­le­ni

Nev­şe­hir’de bu yıl 3’ün­cü­sü dü­zen­le­nen “Ka­pa­dok­ya Şa­ir­ler Şö­le­ni” Ür­güp’te baş­la­dı.> NEV­ŞE­HİR Nev­şe­hir’de bu yıl 3’ün­cü­sü dü­zen­le­nen “Ka­pa­dok­ya Şa­ir­ler Şö­le­ni” Ür­güp’te baş­la­dı. Şi­ir­se­ver­le­ri ve şa­ir­le­ri bir ara­ya ge­ti­ren şö­le­ne Hol­lan­da, Al­man­ya, Azer­bay­can, Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti ve Tür­ki­ye’den yak­la­şık 100 şa­ir ka­tıl­dı. Şa­ir­ler oku­duk­la­rı şi­ir­le­riy­le din­le­yi­ci­le­ri­ni ki­mi za­man hü­zün­len­dir­di, ki­mi za­man gül­dür­dü. 3 gün sü­re­cek şö­len­de de­re­ce­ye gi­re­cek şa­ir­le­re ba­lon tu­ru ve 750 YTL pa­ra, Cum­hu­ri­yet al­tı­nı ve çe­şit­li ödül­ler ve­ri­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT