BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Met­ro­büs’te fa­ci­a!

‘Met­ro­büs’te fa­ci­a!

İs­tan­bul Ka­dı­köy’de Mu­rat Türk­men ve Mus­ta­fa İlk­ba­har isim­li şa­hıs­la­rın için­de bu­lun­du­ğu oto­mo­bil, met­ro­büs in­şa­atı­nın şan­ti­ye­si­ne gi­ren Er­do­ğan K.’nin kul­lan­dı­ğı iş ma­ki­ne­si­ne çarp­tı.İs­tan­bul Ka­dı­köy’de Mu­rat Türk­men ve Mus­ta­fa İlk­ba­har isim­li şa­hıs­la­rın için­de bu­lun­du­ğu oto­mo­bil, met­ro­büs in­şa­atı­nın şan­ti­ye­si­ne gi­ren Er­do­ğan K.’nin kul­lan­dı­ğı iş ma­ki­ne­si­ne çarp­tı. Ka­za­da, araç hur­da­ya dö­ner­ken, oto­mo­bil sü­rü­cü­sü Mu­rat Türk­men ve araç için­de­ki Mus­ta­fa İlk­ba­har ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Olay ye­ri­ne ge­len ölen şa­hıs­la­rın ar­ka­daş­la­rı göz­yaş­la­rı­na bo­ğul­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 109330
  % -0.31
 • 3.867
  % -0.62
 • 4.5554
  % -0.6
 • 5.158
  % -1.19
 • 156.209
  % -0.25
 
 
 
 
 
KAPAT