BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ley­la Za­na’ya 10 yıl ha­pis ce­za­sı

Ley­la Za­na’ya 10 yıl ha­pis ce­za­sı

Es­ki DEP mil­let­ve­ki­li Ley­la Za­na’ya ha­pis yo­lu gö­rün­dü. Çe­şit­li ta­rih­ler­de yap­tı­ğı 9 ay­rı ko­nuş­ma se­be­biy­le Di­yar­ba­kır 5. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nde “Te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­nı yap­mak” ve “Ör­gü­te üye ol­ma­mak­la bir­lik­te ör­güt adı­na suç iş­le­mek” suç­la­rın­dan yar­gı­la­nan Ley­la Za­na’ya mah­ke­me 10 yıl ha­pis ce­za­sı ver­di.Es­ki DEP mil­let­ve­ki­li Ley­la Za­na’ya ha­pis yo­lu gö­rün­dü. Çe­şit­li ta­rih­ler­de yap­tı­ğı 9 ay­rı ko­nuş­ma se­be­biy­le Di­yar­ba­kır 5. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nde “Te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­nı yap­mak” ve “Ör­gü­te üye ol­ma­mak­la bir­lik­te ör­güt adı­na suç iş­le­mek” suç­la­rın­dan yar­gı­la­nan Ley­la Za­na’ya mah­ke­me 10 yıl ha­pis ce­za­sı ver­di. Mah­ke­me he­ye­ti ay­rı­ca, sa­nı­ğa ve­ri­len ce­za sü­re­si­nin 2 yıl­dan faz­la ol­ma­sı ne­de­niy­le, seç­me ve se­çil­me eh­li­ye­tin­den ve di­ğer si­ya­si hak­la­rı kul­lan­mak­tan yok­sun bı­ra­kıl­ma­sı­nı da ka­rar­laş­tır­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT