BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) > AV­CI­LAR: E­lif 5094185 Me­tin 4282788 BAĞ­CI­LAR: O­to­cen­ter 6735658 Gü­lüm 4619689 U­laş 5507572 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: A­lay­be­yi 5543704 Di­dem 5551343 Ha­le 5070685 Zey­nep 4427640 Sel­çuk 5528401 BA­KIR­KÖY: A­sum 5430649 Göz­de 5431573 Ni­met 6240036 U­fuk 6630325 BAY­RAM­PA­ŞA: Ye­ni Ü­mit 5674362 Ye­ni 6491966 BE­ŞİK­TAŞ: Ke­rem 2654506 Öz­den 2670023 E­liz Do­ra 3525545 Ay­fer 2366276 BE­YOĞ­LU: De­niz 2491363 Ar­zu 2976271 Er­can 2357204 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Gün­gör 6729401 U­ğur­gül 8523289 Gür­pı­nar 8806415 Ir­mak­lar 6898470 Şi­fa Pı­na­rı 8830421 Gü­zel­ce 8683524 E­ren 8615300 Gü­zel­yurt 8539869 Al­kan 5963224 ­ÇA­TAL­CA: Vu­ral 7893234 Duy­gu 7713445 E­Mİ­NÖ­NÜ: Se­ra 5208915 E­SEN­LER: Met­ro 6107091 E­YÜP: Öz­lem 6170056 Ga­ye 6162289 Gök­türk De­niz 3221742 FA­TİH: A­ta­se­ver 5856283 E­fe­oğ­lu 5874766 Nur 5860186 E­ge 6215408 Mer­ve 5331361 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Me­lek­nur 5357898 Ha­yat 5978537 Se­rap 4191729 A­kar­su 5632578 Ni­lü­fer 6683201 GÜN­GÖ­REN: Bu­rak 4612049 Na­di­rem 5050272 O­ya 5752986 U­hud 4823747 KA­ĞIT­HA­NE: Hu­zur 2203348 Mu­rat 2817388 Nur­gün 2697542 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Yıl­maz 6481631 Şi­fa 4860797 As­lı 6704100 Şa­hin­ler 4245140 Bu­lut 6245087 Ye­şi­lo­va 4268884 SA­RI­YER: Der­bent 3282718 Di­yar 2773757 De­de­oğ­lu 2712278 Sİ­LİV­Rİ: Der­man 7271770 Gü­lay 7318824 ­ŞİŞ­Lİ: Burç 3322939 As­lı 2118501 An­ka­ra 2343516 Du­ru­süt 2345617 Soy­dan 2166587 Şi­fa 2109091 ZEY­TİN­BUR­NU: Bir­ben 4150474 Za­fer 5580590 A­NA­DO­LU YA­KA­SI (0216) > A­DA­LAR: Bü­lent 3118115 Bü­yü­ka­da 3826756 Ha­yat 3519907 De­niz 3815181 BEY­KOZ: A­se­na 3313296 Çu­buk­lu 3311724 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Sun­gur­lar 3614501 Ye­ni Gü­ven 3615095 Ö­mür 5664679 Öz­soy 3635277 Tun­cay 3406705 Yal­çın 3386729 Ye­ni Bu­rak 4781200 De­va 3492654 Zırh­lı­oğ­lu 3455218 Can 5727979 Ti­jen 5739846 KAR­TAL: Fat­ma Nur 4577373 E­fe 3065473 Hür­ri­yet 4512600 Vey­sel Ka­ra­ni 4963655 Mah­mut A­li 3093545 E­sen 4888366 Se­lin 4755485 MAL­TE­PE: Şi­fa 3993436 Gü­len 3660122 Hi­pok­rat 4416705 PEN­DİK: Pı­nar 3079340 De­va 3928903 Ha­lit­bey 4837271 SUL­TAN­BEY­Lİ: U­zun­de­re 3987820 ­Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 Gök­ko­yun 7113707 TUZ­LA: Ya­se­min 4468378 E­ge 4236111 ÜM­RA­Nİ­YE: Çam­ka­ya 5270558 E­da­nur 6341896 Ne­hir 6400102 Türk­men 6218507 A­ka­de­mi 6316441 Es­ra 3358641 Si­te­ler 4150365 ÜS­KÜ­DAR: Es­ra 3216985 Bah­çe­li­ev­ler 3081100 Gü­zin 4705622 Çiğ­dem 3434242 Tür­kan 6510576 Yi­ğit 5328143
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT