BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 28 bin Su­ri­ye­li bay­ram için ge­li­yor

28 bin Su­ri­ye­li bay­ram için ge­li­yor

­Su­ri­ye­’den gelenler yakınları tarafından böyle karşılandı.Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye’de­ki ya­kın­la­rı­nı 48 sa­at ya­tı­lı zi­ya­re­te ge­len Su­ri­ye va­tan­daş­la­rı, Cil­ve­gö­zü Güm­rük Ka­pı­sı’ndan gi­riş yap­tı. Tür­ki­ye ile Su­ri­ye­li yet­ki­li­ler­ce ger­çek­leş­ti­ri­len pro­to­kol ge­re­ğin­ce, bu bay­ram Su­ri­ye’den 28 bin ki­şi Cil­ve­gö­zü Güm­rük Ka­pı­sı’ndan gi­riş ya­pa­cak. Yet­ki­li­ler, sa­bah sa­at­le­rin­den iti­ba­ren bin 115 Su­ri­ye va­tan­da­şı­nın ai­le­ce Tür­ki­ye’ye gi­riş yap­tık­la­rı­nı açık­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT